Niste zavezanec za DDV, pa načrtujete poslovanje s tujino? Morda se boste morali registrirati kot atipični davčni zavezanec! Čaka vas tudi nekaj dodatne papirologije.
Zavezanec za DDV morate torej postati, če nameravate izdajati račune strankam (podjetjem) v drugih državah članicah Evropske unije. Kdaj pa postaneš atipični davčni zavezanec?

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) določa, da je davčni zavezanec vsaka domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost. Velja ne glede na ustvarjen poslovni izid (dobiček ali izguba). Vendar se seveda ni potrebno vsem vključiti v sistem obračunavanja DDV. Zato niso vsi podjetniki dolžni pridobiti identifikacijske številke (ID) za DDV. zavezanec – se morate registrirati?

Kdaj postaneš atipični davčni zavezanec?

Poslovni subjekt atipični davčni zavezanec postane v treh primerih:

– če v tekočem koledarskem letu preseže limit nabave blaga znotraj Evropske unije, ki je 10.000 evrov;
– če prejema storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice EU;
– če opravlja storitve davčnemu zavezancu iz druge države EU (če gre za prodajo blaga ali storitev fizičnim osebam, ta obveza ne velja).

Podatek o višini prometa za zadnji dve alineji ni pomemben.

Pri poslovanju v Sloveniji pa davka na dodano vrednost še vedno ne boste obračunavali. DDV obračunava samo v povezavi s prejemom ali blaga ali storitev od davčnih zavezancev iz drugih držav članic EU. Ob prodaji blaga ali storitev pa DDV ne zaračunava.

Kako atipični davčni zavezanec izdaja račune?

Atipični davčni zavezanec mora za opravljene storitve v drugo državo izstaviti račun brez obračunanega slovenskega DDV. Na računu navede svojo (slovensko) ID za DDV, ki jo uporablja samo za poslovanje s tujino in obvezno ID številko za DDV prejemnika (kupca) v drugi državi članici EU. Slovenskega DDV seveda ne obračuna, ampak navede klavzulo, da gre za obrnjeno davčno obveznost, saj DDV ne obračuna skladno s prvim odstavkom 25. člena ZDDV-1.

Kakšne obveznosti ima atipični davčni zavezanec?

Po registraciji v sistem DDV mora atipični davčni zavezanec davčnemu organu vsak mesec predložiti obračun DDV. V davčnem obdobju, ko je izdal račun v drugo državo EU, mora predložiti tudi rekapitulacijsko poročilo. Gre za poročilo, s katerim atipični davčni zavezanec izkaže prodajo blaga ali storitev v druge države članice EU. Obrazec davčnemu organu odda elektronsko prek sistema eDavki.

Pozor: ko atipični davčni zavezanec z izdanimi računi (obdavčljiv promet) v Sloveniji preseže 50.000 evrov, mora postati obvezen DDV zavezanec. Torej mora ponovno oddati ustrezno vlogo in od dneva, določenega na odločbi FURS-a, domačim kupcem zaračunavati predpisan DDV. Pri poslovanju z EU pa ne bo sprememb. Še vedno velja načelo obrnjene davčne obveznosti.

vir: data.si

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.