spinning your creativity

Excise warehouse


TRUST PROFESSIONALS We have more that 7 years of experiences with working on this field!

100% satisfactionWe 100% guarantee for our services! You will never regret you decesion!

Do you have a Question?Just contact us, and we will help with all informations, sugestion, and all our experiences.

Trošarinsko skladište je više međusobno ograđenih područja i prostora koja čine tehnološku cjelinu u kojoj nositelj trošarinske licence proizvodi, pohranjuje, prima ili otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine. Skladište mora biti jasno označeno i fizički odvojeno od ostalih područja i prostora. Trošarinsko skladište može imati osoba, koja je pridobila trošarinsko dozvolu. Dozvolu izdaje carinski ured, koji je nadležan u odnosu na sjedište podnositelja zahtjeva.

Trošarinsku dozvolu može tražiti osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete (članak 19. ZTro):

 • samostalno (nezavisno) obavlja djelatnost u vezi trošarinskih proizvoda u skladu s propisanim uvjetima i ima sjedište u Sloveniji;

 • Upravlja poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva

 • redovito ispunjava porezne i carinske obveze;

 • protiv osobe nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

 • podnese izjavu o instrumentima osiguranja plaćanja trošarine;

 • ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka.

Zahtjev se podnosi na nadležnom carinskom uredu. Zahtjev mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati podatke i dokaze iz 2.o dstavka 20 člank. ZTro i članka 16. Uredbe o provedbi ZTro.

Obveze osobe koja ima trošarinsko skladište:

 • osigurati adekvatnu zaštitu trošarinskih roba, kontrola otpreme i primitka trošarinskih proizvoda; 
 • osigurati nesmetano obavljanje kontrole; 
 • vođenje evidencija (članak 22. Pravilnika o provedbi Zakona o trošarinama); 
 • obaviještavanje carinskog organa o promjenama podataka koji su bili navedeni u zahtjevu; 
 • sporočnje statusne promjene i promjene u odnosu na aktivnosti i zahtjev za izmjenom trošarine dozvole; 
 • izdaja trošarinskih dokumenata

 

Trošarinski dokument

To je dokument koji prati kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine. Svaku otpremu iz trošarinskog skladišta ili prijam trošarinske robe u trošarinsko skladište prati trošarinski dokumenta.

 Aktivnost u trošarinskom skladištu:

 • proizvodnja trošarinskih roba

Proizvajati, prerađivati i dorađivati se mogu samo trošarinsk proizvodi, ostali proizvodi pa u slučaju da su stranski proizvodi ove djelatnosti.

 • skladištenje trošarinskih proizvoda


U trošarinskom skladištu može se pohraniti više skupina raznih trošarinskih roba. Pohranjena roba mora biti odvojena po skupinama i vrsti trošarinskih proizvoda. Zadržavanje drugih proizvoda dopušteno je samo uz posebnom dozvolom.

Prednost stjecanja trošarinske dozvole

Za sve trošarinske proizvode koji se proizvode i pohranjuju u trošarinskom skladištu primjenjuje se odgoda plaćanja trošarina.Isto vrijedi i za proizvode koji se kreću između trošarinskih skladišta (članak 6. Zakona o trošarinama).

 

 

Agencija Spin d.o.o. može vam pomoći dobiti sve potrebne informacije u stjecanju trošarinske dozvole u skladu s vašim potrebama. Nazovite nas na +386 70 77 77 65 ili nam pošaljite e-mail na info@agencijaspin.sii u nakrajčem mogućem vrijemenu ćemo odgovoriti na vaša pitanja.


Contact us

Information

Basic information

Gregor Borošak

CEO

Valentina Ratkajec

Deputy Director

Larisa Jazbar

Work permit and sales

Sebastijan Jankovič

Marketing

Agencija SPIN d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.