Osnovna stručna osposobljenost za vozače.

Kontaktirajte nas!

Osnovna stručna osposobljenost za vozača u cestovnom prometu zamjenjuje Program Nacionalnih stručnih kvalifikacija koji je ukinut 10. 9. 2008. za vozače koji obavljaju javni prijevoz putnika vozilima s više od 9 sjedala i za vozače koji obavljaju javni prijevoz tereta vozilima iznad 3500 kg najveće dopuštene mase, od 09. 10. 2009. Stjecanje temeljne stručne spreme (šifra 95) upisuje se u vozačku dozvolu ili u Kvalifikacijsku karticu vozača. Obvezni su ga posjedovati svi profesionalni vozači koji obavljaju javni gospodarski prijevoz putnika vozilima s preko 9 sjedala i javni gospodarski prijevoz tereta vozilima iznad 3.500 kg najveće dopuštene mase.

Proces stjecanja osnovne osposobljenosti.

Postoje tri načina za stjecanje osnovnih kvalifikacija.

Kandidat uspješno završava srednje strukovno obrazovanje za vozača vozila u cestovnom prometu.

  • Uz završnu svjedodžbu, obrazovna organizacija izdaje i potvrdu o stečenoj početnoj kvalifikaciji.

Ubrzano stjecanje osnovnih kvalifikacija:

  • u obliku obveznog kolegija u trajanju od najmanje 140 sati,
  • kandidat odradi najmanje 10 sati individualne vožnje s instruktorom vožnje,
  • pismeni ispit.

Ispit:

  • praktična provjera znanja u trajanju od najmanje 2 sata,
  • teorijska provjera znanja koja traje 180 minuta i sastoji se iz dva dijela:
    • pitanja koja uključuju više mogućih odgovora i pitanja koja zahtijevaju izravan odgovor,
    • studija slučaja.

Nakon položenog ispita kandidat dobiva potvrdu na temelju koje može upisati šifru 95 u bilo kojoj Upravnoj jedinici na 5 godina (od dana položenog ispita). Valjanost koda se produljuje kroz redoviti proces obuke.
Redovna izobrazba je inače obvezna i kandidati koji su završili prvu redovitu izobrazbu moraju je završiti svakih pet godina u trajanju od 35 sati, odnosno svake godine u trajanju od minimalno 7 sati. Kandidati moraju završiti obuku prije isteka potvrde koja potvrđuje redovitu obuku.