Likvidnostni kredit (P7C) za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge je zgolj eden izmed napovedanih finančnih instrumentov namenjen za blažitev posledic korona virusa na gospodarstvo. Slovenski podjetniški sklad ta ukrep namenja za podjetja v panogah, ki jih je že sedaj najbolj občutijo posledice korona virusa. Javni razpis bo objavljen v uradnem listu 27.03.2020.

Likvidnosti kredit bo namenjen le posebej določenim sektorjem

Likvidnostni kredit SPS bo, kot že omenjeno, prioritetno namenjen odpravi likvidnostnih težav na različnih področjih poslovanja. Koristila ga bodo lahko samo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki delujejo v naslednjih sektorjih:

 • hotelirstvo,
 • gostinstvo,
 • turistične storitve,
 • dobavne verige za avtomobilsko industrijo,
 • storitve transporta ter
 • ostala predelovalna dejavnost.

Likvidnostni kredit bo namenjen tudi s.p.-jem

Upravičenci za likvidnostni kredit so mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge. Posebej velja poudariti, da bodo za ta likvidnostni kredit lahko zaprošali tudi s.p.-ji.

Predvidoma in glede na do sedaj znane podrobnosti bodo podjetja in podjetniki upravičeni, če imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas:

 • čl. ZDR-1 določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden.
 • Po 67. členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
  zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal
  polni delovni čas.
 • V primeru samostojnega podjetnika se za zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas.

Likvidnostni kredit – za kolikšen kredit bo mogoče zaprositi?

Upravičena podjetja bodo lahko zaprošala za likvidnostni kredit v višini od 40.000 – 125.000 EUR.

Ugodno zavarovanje in kreditni pogoji

Zavarovanje likvidnostnega kredita bo z osebnimi menicami lastnika ali direktorja. Torej bo šlo za osebno poroštvo.

Za ta finančni instrument veljajo naslednji kreditni pogoji:

 • doba vračila: 7 mesecev
 • obrestna mera: 1,75% letno
 • moratorij: 4 mesece

Vse naše storitve pa si lahko ogledate na naši spletni strani www.agencijaspin.si ali pa nas pokličete na 070 77 77 65. Z veseljem vam bomo svetovali.

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.