Kot so pojasnili na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so spremembe Zakona o zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev posledica pomanjkljivosti, ki so se do sedaj pokazale pri izvajanju omenjenega zakona.

Tako se po novem tujci v Sloveniji lahko zaposlujejo samo za polni delovni čas in nič več za krajši. V zakonodajni okvir pa se vnašajo tudi določene spremembe, ki bodo olajšale zaposlovanje oziroma delo določenim kategorijam tujcev. Sem spadajo športniki in delavci, ki so napoteni na usposabljanje.

Spremembe glede enotnega dovoljenja za delo tujcev

Novela prinaša tudi spremembe pri soglasju za podaljšanje enotnih dovoljenj, modrih kart ali dovoljenj za sezonsko delo tujcev. In sicer bo pri določenih “manj pomembnih” kršitvah delodajalec lahko dobil soglasje za podaljšanje dovoljenja. Po veljavni zakonodaji mora namreč delodajalec denimo prekiniti pogodbo za zaposlitev, ker mu je bila pravnomočno izrečena globa za storjen prekršek. Dovoljenj pa ne more podaljšati.

“V praksi se dogaja, da imajo delodajalci zaradi pomanjkanja ustrezne delovne sile pogosto težave npr. pri zakonitem razporejanju delovnega časa svojih zaposlenih delavcev, kar ima v primeru pravnomočno izrečene globe za storjen prekršek za posledico enoletno prepoved zaposlovanja tujcev, tudi v primerih podaljšanja zaposlitve tujcev. To pa glede na stanje na trgu dela ni v korist ne delodajalcem ne tujcem, ki se morajo v primeru prekinitve zaposlitve zaradi nepodaljšanja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, modre karte EU ali dovoljenja za sezonsko delo vrniti v svojo matično državo ali zaposliti pri drugem delodajalcu,” so zapisali na MDDSZ.

Zakon pa določa tudi pogoje za izdajo enotnega dovoljenja za osebe, premeščene znotraj iste skupine kapitalsko povezanih družb.

Sezonsko delo tujcev

Novela s prenosom evropske direktive o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev na novo ureja izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo tujcev zaradi opravljanja sezonskega dela, daljšega od 90 dni. Izdalo se bo na podlagi podanega soglasja Zavoda RS za zaposlovanje. Za krajše obdobje od 90 dni pa bo zavod izdal dovoljenje za sezonsko delo tujcev, kar je urejeno že po obstoječem zakonu.

 

V kolikor potrebujete pomoč pri pridobitvi delovnih dovoljenj se lahko obrnete na nas in pomagali vam bomo pri celotnem procesu. Pišite nam na marketing@agencijaspin.si ali pokličite na 070 77 77 65.

 

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.