V okviru evropske kampanje ozaveščanja o varnosti in zdravju pri delu bodo nad agencijskimi in napotenimi delavci poostreno bdeli tudi slovenski delovni inšpektorji. Kaj točno bodo pregledovali?

Inšpektorat za delo bo v okviru evropske kampanje nadziral agencije ter tudi uporabnike (podjetja oziroma naročnike storitev) in delavce, ki opravljajo delo v Sloveniji.

Evropska kampanja, ki jo vodijo predstavniki Francije, v letu 2018, bo sicer osredotočena na nadzore izvajanja določb zakonodaje, ki določa obveznost zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev, ki jih delodajalci, ki zagotavljajo delo delavcev uporabniku, posredujejo drugim delodajalcem.

Poostren nadzor nad agencijskimi in napotenimi delavci tudi v Sloveniji

Na evropskem trgu dela je 25.8 milijonov agencijskih delavcev. Izboljšanje delovnih pogojev je glavni izziv za agencijske delavce in uporabnike. Evropske raziskave so namreč pokazale, da so agencijski delavci v nekaterih dejavnostih bolj izpostavljeni tveganjem za nezgode pri delu in poklicne bolezni kot redno zaposleni. Zato bodo inšpektorji po vsej EU letos posebno pozornost namenili nadzoru nad agencijskimi in napotenimi delavci.

Agencijski delavci so zaposleni pri kadrovski agenciji, najame pa jih podjetje oziroma naročnik. Takšni delavci imajo v podjetju, kamor so bili napoteni, popolnoma enake pravice kot preostali zaposleni v podjetju.

Učinkovitost, kvaliteta, privlačnost, socialna klima in zdravje pri delu predstavljajo izziv, v katerem se mora vsak udeleženec zavedati svoje odgovornosti in poskrbeti za svojo vlogo v tem odnosu (agencijski delavci – agencije – uporabniki).

Na inšpektoratu za delo opozarjajo, da morajo imeti agencijski delavci enako raven varnosti in zdravja pri delu kot zaposleni delavci pri delodajalcu. Zato so izdali posebno gradivo o pravicah agencijskih in napotenih delavcev z nasveti za deležnike.

Delodajalcem pa svetujejo, da:

  • upoštevajo značilnosti del agencijskih delavcev,
  • spoštujejo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu in ocenijo tveganja,
  • upoštevajo posebna tveganja agencijskih delavcev (psihosocialna tveganja, potovalni in nastanitveni pogoji),
  • dajejo agencijskim delavcem potrebne informacije o delovnih pogojih pred pričetkom del,
  • zagotovijo usposabljanje za varno delo, ki naj bo prilagojeno posebnostim na delovnem mestu in specifičnim tveganjem dela,
  • zagotovijo osebno varovalno opremo,
  • obveščajo pristojne organe o nezgodah pri delu in poklicnih boleznih.

Letos pod drobnogledom tudi delovni čas in odmori delavcev

Inšpektorat za delo bo tudi letos poostreno nadziral področje zdravja in varnosti pri delu. In sicer pri vseh delodajalcih, ne zgolj tistih, ki imajo agencijske ali napotene delavce.

Zato pravočasno poskrbite, da bo vaša dokumentacija na tem področju urejena in da bodo vaši delavci imeli opravljeno ustrezno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu.

Inšpektorji bodo nadzorovali spoštovanje določb glede delovnega časa ter zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev. V praksi namreč opažajo, da delodajalci zaradi ugodnih gospodarskih razmer vse bolj obremenjujejo zaposlene in pogosto kršijo pravice delavcev do počitka med delovnim časom ter dnevnega in tedenskega odmora. Med drugim bodo pozorni še na opravljanje dela delavcev v različnih oblikah dela zunaj delovnega razmerja.

Vir: data.si

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.