spinning your creativity

Bo leto 2019 podjetniško leto?


O čem je dobro razmisliti pred postopkom registracije podjetja?


Primerna oblika podjetja
Najprej o primerni obliki podjetja, ki vam bo zagotavljala optimalno poslovanje na trgu. V našem podjetju lahko pomagamo pri postopku priprave dokumentov za registracijo dveh najbolj pogostih oblik podjetij, ki se registrirajo v Sloveniji. To sta samostojni podjetnik (s.p.) in družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Poglejte si bistvene razlike med s.p. in d.o.o..


Ime podjetja
Med priprave sodi tudi izbor imena podjetja, ki bo podjetnika oziroma podjetje razlikovalo od drugih poslovnih subjektov. Marketing podjetja se začne z imenom podjetja, trdijo naši strokovnjaki za marketing. Posebna pravila veljajo za izbor imaginarnega imena podjetja in od leta 2015 velja, da je v imaginarno ime podjetja lahko beseda v tujem jeziku, ostale sestavine imena firme pa morajo biti v slovenskem jeziku. Zelo pomembno je, da izberete izvirno, unikatno imaginarno ime firme, tako, ki ga še ni v registru podjetij AJPES. Poglejte si 3., 4. in 5. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (UL RS št.: 55/2015)


Naslov podjetja
Razmisliti je potrebno o tem, kje bo naslov podjetja. Lahko je kjerkoli, kamor želite prejemati pošto podjetja. V kolikor pa podjetnik ni lastnik objekta (ali stanovanja), kjer bo poslovni naslov podjetja, mora na postopek registracije prinesti tudi overjeno izjavo lastnika objekta, da mu le-ta dovoljuje poslovanje na dotičnem naslovu. Na naši spletni strani boste našli izjavo lastnika objekta za s.p. in izjavo lastnika objekta za d.o.o. ter razlago, na kakšen način lahko lastnik objekta overi svoj podpis na tej izjavi.


Dejavnosti podjetja
Podjetje boste registrirali zato, da boste lahko legalno izstavili račun za opravljanje dejavnosti, ki jih boste registrirali pri postopku ustanovitve podjetja. Ob ustanoviti podjetja, lahko podjetnik izbere toliko in tiste dejavnosti, s katerimi bo začel poslovati, to so lahko različne dejavnosti. Dobro je poznati in pregledati dokument, iz katerega se izbirajo dejavnosti bodočega podjetnika – Standardna klasifikacija dejavnosti 2018.


Oblika vodenja poslovnih knjig
Izbrati je potrebno primerno obliko vodenja poslovnih knjig podjetja. Tudi o tem je potrebno razmisliti pred registracijo podjetja. Samostojni podjetnik finančni del poslovanja vodi lahko na način enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva ali pa izbere status normiranca, d.o.o. pa ima v vsakem primeru dvostavno knjigovodstvo, četudi si izbere status normiranca.

Vir: data.si


Stopite v stik z nami

Informacije

Splošne informacije

Gregor Borošak

Direktor

Valentina Ratkajec

Namestnica direktorja

Marjana Jurovič

Prodaja, delovna dovoljenja

Marko Zofič

Administrator

Suzana Jurman

Marketing, jumbo plakati

Pišite nam
Kje smoAgencija SPIN d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Pišite nam

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.