spinning your creativity

FURS po novem sankcionira neizplačilo plač


Če delodajalec REK obrazca ne predloži, ker ne izplača plače, ga bo Finančna uprava RS (Furs) sankcionirala skladno z novo določbo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Neizplačilo plač bo delodajalce lahko stalo od 450 do 20.000 evrov.

 

FURS ima novo pristojnost

Delodajalce, ki ne izplačujejo plač v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), to je do 18.  mesecu za pretekli mesec, in posledično ne predlagajo REK obrazcev, na katerih obračunavajo prispevke, bo Furs po novem lahko sankcioniral.

To je namreč nova pristojnost, ki jo je Furs dobil z letom 2018. In sicer na podlagi novega 134. a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dobil novo pristojnost.

Poleg Inšpektorata RS za delo je tako pristojen, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, pri katerih ugotovi, da obračunov davčnega odtegljaja, na katerem opravijo tudi obračun prispevkov za socialno varnost (REK obrazci) niso predložili iz razloga, ker plač delavcem niso izplačali.

Kakšne so sankcije za neizplačilo plač?

Če bo v postopku nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli plače (oziroma druga izplačila, ki dejansko predstavljajo plačo), prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo FURS zoper te delodajalce uvedel ustrezne postopke v skladu z določbami Zakona o davčnem postopku.

 

Če pa bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da REK obrazci niso bili predloženi, ker delodajalec plač zaposlenim ni izplačal, bo FURS, po novem, takšnega delodajalca sankcioniral in mu izrekel globo.

Globa za storjeni prekršek (neizplačilo plač) znaša od 450 do 20.000 evrov. Odvisno od velikosti in statusa delodajalca. Z globo od 450 do 2.000 evrov pa se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.

 

Neizplačilo plač bo februarja pod nadzorom

Februarja bodo uslužbenci Fursa izvajali obsežne aktivnosti nadzora delodajalcev, ki niso oddali REK obrazca v zvezi z izplačili plač. Neizplačilo plač bodo nadzorovale tudi mobilne enote inšpektorjev. Ti bodo na terenu preverjali, ali delodajalci, ki REK obrazcev niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač.

Na Fursu delodajalcem sicer svetujejo, da morebitne neoddane REK obrazce oddajo čim prej in se izognejo prekršku.

 

 

 

 

 

 

Vir: data.si


Stopite v stik z nami

Informacije

Splošne informacije

Gregor Borošak

Direktor

Valentina Ratkajec

Poslovna sekretarka

Marjana Jurovič

Prodaja, delovna dovoljenja

Marko Zofič

Administrator

Suzana Jurman

Marketing, jumbo plakati

Pišite nam
Kje smoAgencija SPIN d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Pišite nam

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.