spinning your creativity

Izplačilo poslovne uspešnosti ( božičnica) je lahko NEOBDAVČENA.


 Še eno koledarsko in s tem povečini tudi poslovno leto se bliža koncu. Ponovno je torej čas za oceno poslovne uspešnosti in nagrajevanje zaposlenih. Izplačilo poslovne uspešnosti oziroma božičnica, bo tudi letos neobdavčena do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

 

Izplačilo poslovne uspešnosti je zakonsko urejeno 

Zakon o delovnih razmerjih in drugi relevantni predpisi pojma božičnica ne poznajo. Božičnica je torej zgolj pogovorni izraz, formalno pa gre za dodatek oziroma del plače za poslovno uspešnost delodajalca. Izplačilo poslovne uspešnosti je torej vezano na doseganje dobrih poslovnih rezultatov podjetja, v katerem ste zaposleni.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da je plača delavca sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Kot sestavni del plače pa opredeljuje tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Izplačilo poslovne uspešnosti mora biti v denarju.

 Na podlagi Zakona o dohodnini se izplačilo poslovne uspešnosti ne obdavči do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v SLO. Če delodajalec izplača višji znesek dodatka, bo obdavčen le tisti del, ki presega znesek mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Izplačilo poslovne uspešnosti je lahko neobdavčeno

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

  1. pravica do izplačila mora biti določena v internem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, ki zavezuje delodajalca,
  2. izplačilo mora biti vezano na poslovno uspešnost delodajalca, zato je potrebno določiti kriterije in merila za izplačilo, kamor sodijo tudi merila in kriteriji v zvezi s poslovnimi rezultati delodajalca,
  3. dodatek se izplača le enkrat letnoin vsem upravičenim zaposlenim hkrati,
  4. pravico do izplačila imajo vsi delavci, ki izpolnjujejo vnaprej predpisane kriterije.

Kaj pa prispevki za socialno varnost?

ZDoh-2 ne posega na področje obračunavanja in plačila za socialno varnost. Od celotnega zneska dodatka za poslovno uspešnost je tako potrebno obračunati in plačati prispevke za socialno varnost. Prispevke je potrebno obračunati na dan izplačila dodatka ter oddati poročilo na obrazcu REK-1.

 Povzeto po: data.si

V Agenciji SPIN vedno poskrbimo za naše zaposlene. Ker pa nam stranke ogromno pomenijo vas do konca meseca Decembra čaka 30% popust na vse storitve. 

Obiščite našo spletno stran www.agencijaspin.si ali pa nas pokličite na 070 77 77 65 in z veseljem vam bomo pomagali.


Stopite v stik z nami

Informacije

Splošne informacije

Gregor Borošak

Direktor

Valentina Ratkajec

Namestnica direktorja

Marjana Jurovič

Prodaja, delovna dovoljenja

Marko Zofič

Svetovalec za prodajo

Marko Zofič

Marketing, jumbo plakati

Agencija SPIN d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.