spinning your creativity

Odpiranje podružnice v SLO


Slovenska davčna številka Pridobitev slovenske davčne številke za matično podjetje v 3 delovnih dneh

Poslovni naslov za podružico Ureditev poslovnega naslova in računovodstva za podružnico

Termin notarjaTermin pri notarju uredimo hitro in enostavno

Podjetje ima lahko podružnice, ki so ločene od njegovega sedeža. Same po sebi nimajo statusa pravne osebe. Nastopajo v imenu in za račun tujega podjetja, pri čemer morajo uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo. (ZGD-1).

Tuje podjetje iz tretje države lahko ustanovi podružnico le, če je matično podjetje vpisano v register že najmanj 2 leti v državi, kjer ima sedež. V kolikor pa želi ustanoviti podružnico podjetje iz EU pa ta pogoj ni potreben. 

Dokumenti, ki jih potrebujemo za odprtje podružnice v Sloveniji (za tuje podjetje):

  • prevod temeljnega akta matične družbe
  • veljavna družbena pogodba
  • izpis iz ustreznega sodnega registra
  • tuje pravne (matično podjetje) in fizične osebe (za direktorja podružnice) morajo imeti slovensko davčno številko
  • poslovno poročilo za zadnje poslovno leto

Uradni dokumenti ustanovitelja podružnice morajo biti prevedeni pri uradnem slovenskem sodnem tolmaču. Pri pridobitvi uradnih prevodov vam lahko pomagamo v Agenciji SPIN d.o.o. in vam pridobimo uradnega sodnega tolmača, ki bo prevedel vse te dokumente.

Notarski stroški so odvisni od sestave listin, overitve, predlog v sodni register...

Prav tako vam lahko dodatno pomagamo pri pridobitvi slovenskih davčnih številk tako za pravne kot fizične osebe.

Za več informacij smo vam na voljo na marketing@agencijaspin.si in 00386 70 77 77 65


Stopite v stik z nami

Maruša Molan

Splošne informacije in virtualna pisarna

Valentina Petan

Delovna dovoljena

Sandi Lupšina

Trženje

Sebastijan Jankovič

Podjetja Slovenija

Agencija SPIN d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.