spinning your creativity

Poročanje o embalaži


Poročanje o embalaži je obvezno za vse podjetnike, ki dajejo v promet embalažo. Rok za sporočanje se izteče 31. marca 2020. Postopek se opravlja za preteklo leto, torej za leto 2019. Gre za letno obveznost podjetnikov, saj je potrebno zahtevane podatke organom posredovati vsako leto .

 

Visoke kazni

Za neporočanje o embalaži so predvidene visoke kazni. Z globo 4000 EUR se kaznuje zavezanec za prekršek, če se ne vpiše v evidence za poročanje o embalaži.

 

Kdo je zavezanec za sporočanje podatkov?

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in tudi posamezniki, ki imajo registriran popoldanski s.p., ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

V naslednji primerih spadate med poročevalce:

– dajete embalažo v promet kot embaler ali

– ste pridobitelj embaliranega blaga ali

– ste proizvajalec, ki ni namenjena embalerjem

– ste pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embalerjem (t.i. servisna embalaža),

in ne plačujete okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

 

Kakšne so obveznosti zavezancev za sporočanje podatkov?

  1. Registracijapri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO), ki se opravi preko spletne strani.
  2. Vodenje lastne evidence, ki je potrebna za letno poročanje o embalaži.
  3. Obvezno poročanje o embalaži: o letnih količinah oziroma masah embalaže dane v promet.
  4. Javljanje sprememb:vsako spremembo dejavnosti v zvezi z embalažo ali prenehanje opravljanja te dejavnosti je potrebno sporočiti najkasneje v 30 dneh po spremembi.

   Za vsa vprašanja o naših storitvah ali sodelovanje smo vam na voljo na 070 77 77 65 ali na info@agencijaspin.si

Povzeto po: data si


Stopite v stik z nami

Informacije

Splošne informacije

Gregor Borošak

Direktor

Valentina Ratkajec

Namestnica direktorja

Marjana Jurovič

Prodaja, delovna dovoljenja

Marko Zofič

Administrator

Suzana Jurman

Marketing, jumbo plakati

Agencija SPIN d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.