spinning your creativity

Prispevki za socialna zavarovanja v 2018


Minimalni prispevki za socialna zavarovanja za zaposlene so se letos povišali, saj se je zvišala osnova, od katere se plačujejo! Odstotek, za izračun osnove za plačilo prispevkov za socialna zavarovanja, se namreč postopoma zvišuje.

Višji prispevki za socialna zavarovanja za delavce v delovnem razmerju!

Za delavce v delovnem razmerju bodo morali delodajalci od letošnjega leta dalje plačevati prispevke od 54 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Kot so sporočili iz Finančne uprave RS, bo za izplačila od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018 za izračun veljal znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. 2018 dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, bo tako do konca februarja 855,72 evra.

To pomeni, da bodo najnižji prispevki zavarovanca znašali skupaj 189,11 evra, najnižji prispevki delodajalca pa 137,77 evra. Gre za prispevke, ki jih v višini skupaj 22,1 odstotek od osnove plačujejo delavci in 16,1 odstotek od osnove delodajalci. Sem so vključeni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje ter za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Od marca dalje pa bo veljal nov znesek, ki bo znan po objavi povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2017.

Postopno zviševanje minimalnih prispevkov do 2021

Omenjeni odstotek od osnove se bo za prispevke delavcev v prihodnjih letih še zviševal – v letu 2019 na 56 odstotkov, v letu 2020 na 58 odstotkov in v letu 2021 na 60 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Zaposleni se lahko v letošnjem letu sicer veselijo ugodnejšega plačevanja dohodnine, predvsem za tiste z nižjimi dohodki, zaradi višje olajšave (v višini 100 odstotkov osnovne olajšave tj. 3.302,7) pa bodo na boljšem tudi dijaki in študenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vir: data.si


Stopite v stik z nami

Informacije

Splošne informacije

Gregor Borošak

Direktor

Valentina Ratkajec

Poslovna sekretarka

Marjana Jurovič

Prodaja, delovna dovoljenja

Marko Zofič

Administrator

Suzana Jurman

Marketing, jumbo plakati

Pišite nam
Kje smoAgencija SPIN d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Pišite nam

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.