spinning your creativity

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike


Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, ukinjen z dnem 10.9.2008 in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase, z dnem 10.9.2009.Pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase.

Postopek pridobitve temeljne kvalifikacije

Temeljne kvalifikacije lahko pridobite na tri načine:

A) Kandidat uspešno zaključi srednje poklicno izobraževanje za voznika vozil v cestnem prometu.

  • Izobraževalna organizacija mu poleg zaključnega spričevala izda še spričevalo o pridobljeni TK.

B) Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij:

  • v obliki obveznega tečaja, ki traja najmanj 140 ur,

  • kandidat z učiteljem vožnje opravi vsaj 10 ur individualne vožnje,

  • pisni izpit.

C) Preizkus znanja:

  • praktični preizkus znanja, ki traja vsaj 2 uri,
  • teoretični preizkus znanja, ki traja 180 minut in je sestavljen iz dveh delov:

    • vprašanja, ki vključujejo več možnih odgovorov ter vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor,

    • študija primera.

Po opravljenem izpitu kandidat prejme spričevalo, na osnovi katerega na katerikoli Upravni enoti vpiše kodo 95 za 5 let (od datuma opravljenega izpita). Veljavnost kode se podaljšuje s postopkom rednega usposabljanja.
Redno usposabljanje je sicer obvezno in ga morajo kandidati, ki so opravili prvi tečaj rednega usposabljanja, opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur, ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.

Agencija Spin d.o.o. vam lahko priskrbi najugodnejšega ponudnika za izvajanje pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja voznikov motornih vozil v cestnem prometu. Pokličite nas na 070 77 77 65 ali nam pišite na info@agencijaspin.si, in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili na vaša vprašanja.


Stopite v stik z nami

Maruša Molan

Splošne informacije in virtualna pisarna

Valentina Petan

Delovna dovoljena

Sandi Lupšina

Trženje

Sebastijan Jankovič

Podjetja Slovenija

Agencija SPIN d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.