spinning your creativity

Vavčer za pridobitev digitalnih kompetenc


Usposabljanje v okviru razpisa Vavčer za pridobitev digitalnih kompetenc.

Agencija Spin je z letom 2020 vključena v operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020. Kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije in je namenjena vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov. Do sedaj je bilo v Sloveniji financiranih že več kot 5000 projektov.

Zaradi povečanja brezposelnosti, izguba mladega kadra ter neizobraženost starejših je konkurenčnost na trgu dela vse manjša. Z večjo vključenostjo na trgu lahko s pomočjo sredstev povečamo zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja. Rezultat programa je spodbuditi naložbe podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

 

 


Stopite v stik z nami

Informacije

Splošne informacije

Valentina Ratkajec

Namestnica direktorja

Valentina Ratkajec

Prodaja podjetij

Sebastijan Jankovič

Marketing, jumbo plakati

Martina Amon

Delovna dovoljenja

Agencija SPIN d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.