spinning your creativity

Trošarinsko skladište


NAJJEFTINJE, NAJBRŽEDo usluge sa nama najjeftinije i najbrže! Naše usluge je koristilo več više od 700 ljudi, vjerujte nam i Vi!

PODUZDANO Naše usluge je koristilo več više od 700 ljudi, vjerujte nam i Vi!

100% ZADOVOLJSTVOKod nas imate 100% garanciju na naše usluge! Vjerujemo, da nečete nikada žaliti vaše odluke.

Trošarinsko skladište je više međusobno ograđenih područja i prostora koja čine tehnološku cjelinu u kojoj nositelj trošarinske licence proizvodi, pohranjuje, prima ili otprema trošarinske proizvode u sustavu odgode plaćanja trošarine. Skladište mora biti jasno označeno i fizički odvojeno od ostalih područja i prostora. Trošarinsko skladište može imati osoba, koja je pridobila trošarinsko dozvolu. Dozvolu izdaje carinski ured, koji je nadležan u odnosu na sjedište podnositelja zahtjeva.

Trošarinsku dozvolu može tražiti osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete (članak 19. ZTro):

 • samostalno (nezavisno) obavlja djelatnost u vezi trošarinskih proizvoda u skladu s propisanim uvjetima i ima sjedište u Sloveniji;

 • Upravlja poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva

 • redovito ispunjava porezne i carinske obveze;

 • protiv osobe nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

 • podnese izjavu o instrumentima osiguranja plaćanja trošarine;

 • ispunjava uvjete za elektroničku razmjenu podataka.

Zahtjev se podnosi na nadležnom carinskom uredu. Zahtjev mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati podatke i dokaze iz 2.o dstavka 20 člank. ZTro i članka 16. Uredbe o provedbi ZTro.

Obveze osobe koja ima trošarinsko skladište:

 • osigurati adekvatnu zaštitu trošarinskih roba, kontrola otpreme i primitka trošarinskih proizvoda; 
 • osigurati nesmetano obavljanje kontrole; 
 • vođenje evidencija (članak 22. Pravilnika o provedbi Zakona o trošarinama); 
 • obaviještavanje carinskog organa o promjenama podataka koji su bili navedeni u zahtjevu; 
 • sporočnje statusne promjene i promjene u odnosu na aktivnosti i zahtjev za izmjenom trošarine dozvole; 
 • izdaja trošarinskih dokumenata

 

Trošarinski dokument

To je dokument koji prati kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine. Svaku otpremu iz trošarinskog skladišta ili prijam trošarinske robe u trošarinsko skladište prati trošarinski dokumenta.

 Aktivnost u trošarinskom skladištu:

 • proizvodnja trošarinskih roba

Proizvajati, prerađivati i dorađivati se mogu samo trošarinsk proizvodi, ostali proizvodi pa u slučaju da su stranski proizvodi ove djelatnosti.

 • skladištenje trošarinskih proizvoda


U trošarinskom skladištu može se pohraniti više skupina raznih trošarinskih roba. Pohranjena roba mora biti odvojena po skupinama i vrsti trošarinskih proizvoda. Zadržavanje drugih proizvoda dopušteno je samo uz posebnom dozvolom.

Prednost stjecanja trošarinske dozvole

Za sve trošarinske proizvode koji se proizvode i pohranjuju u trošarinskom skladištu primjenjuje se odgoda plaćanja trošarina.Isto vrijedi i za proizvode koji se kreću između trošarinskih skladišta (članak 6. Zakona o trošarinama).

 

 

Agencija Spin d.o.o. može vam pomoći dobiti sve potrebne informacije u stjecanju trošarinske dozvole u skladu s vašim potrebama. Nazovite nas na +386 70 77 77 65 ili nam pošaljite e-mail na info@agencijaspin.sii u nakrajčem mogućem vrijemenu ćemo odgovoriti na vaša pitanja.


Kontaktirajte nas

Informacije

Splošne informacije

Gregor Borošak

Direktor

Valentina Ratkajec

Zamjenik direktora

Larisa Jazbar

Radne dozvole i prodaja

Sebastijan Jankovič

Marketing

Agencija SPIN d.o.o.
Od pon. do pet. 8:00 do 17:00

Povpraševanje

Povprašajte nas za neobvezujočo ponudbo, ki vam je bomo pripravili v najkrajšem možnem času.