Pravno savjetovanje .

U Agenciji SPIN d.o.o. nudimo pravnu pomoć, savjete i usluge pojedincima ili grupama, fizičkim i pravnim osobama iz svih pravnih područja.

Kontaktirajte nas!

Kako vam možemo pomoći?

Nudimo pravne savjete i pomoć fizičkim i pravnim osobama, što uključuje :

1. Usmeni i pismeni pravni savjeti iz različitih područja :

Građansko pravo i naknada štete, kazneno pravo, radno pravo, trgovačko pravo, prometni prekršaji itd.

2. Pomoć oko interpretacije i skladanja :

Razne vrste ugovora, dokumenata, prijava i tužbi, žalbi, odštetnih zahtjeva i sl.

2. Provođenje postupka mirenja u svim sporovima u kojima su stranke zainteresirane za mirno rješavanje međusobnih sporova..

Više o pravnoj pomoći !

Pravna pomoć uključuje kako prvi pravni savjet, tako i različite oblike dubljeg pravnog savjeta i pomoći nakon prvog pravnog savjeta. Cilj pravnog savjetovanja je pružiti učinkovite savjete za rješavanje konkretnih pravnih problema na što pristupačniji i korisniku najprihvatljiviji način te pružiti pravnu pomoć i pravne usluge što širem krugu osoba po najpovoljnijim cijenama.

Nudimo pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama u obliku početnih pravnih savjeta, kao i daljnjih pravnih savjetodavnih usluga.

Ukoliko ste u dilemi oko ostvarivanja ili zaštite svojih prava pred tijelima državne vlasti, sudovima, zavodima ili drugim institucijama, ili ako želite bilo kakvu drugu pravnu pomoć, pozivamo Vas da nam pišete na e-mail adresu: agenciaspin. pravnik@gmail.com ili nas nazovite na tel. +386 (0)70 777 704.