Prestanak rada i zatvaranje tvrtke.

Stečajni postupci su postupci koji se vode protiv gospodarskih i drugih subjekata koji su postali prezaduženi (insolventni) ili dulje vrijeme nesposobni za plaćanje (nelikvidni).

Kontaktirajte nas!

Više o stečajnim postupcima

Stečajni postupci u slovenskom su pravu uglavnom uređeni Zakonom o financijskom poslovanju, stečajnim postupcima i prisilnom prestanku (ZFPPIPP). Novi zakon također uređuje postupke osobnog stečaja i stečaja imovine.

Određena pitanja vezana uz stečajne postupke uređena su i Zakonom o radnim odnosima, slovenskim računovodstvenim standardima, poreznim propisima i slično.
Stečajni postupci prema slovenskom pravu su: stečajni postupak, pojednostavljena prisilna nagodba i prisilna nagodba. Postupci prisilne likvidacije trgovačkih društava su: brisanje iz sudskog registra bez likvidacije i prisilna likvidacija.

Naše iskustvo!

Naše iskustvo u području stečaja i postupaka prisilne likvidacije poduzeća dobrodošlo je u rješavanju financijskih problema (nelikvidnosti i prezaduženosti) poduzeća. Poslovnim partnerima pružamo poslovne i financijske savjete nakon ili čak i prije nastupanja insolventnosti, analizu financijske i poslovne situacije, izradu planova financijskog restrukturiranja i prijedloga za prisilnu nagodbu te pripremu prijedloga za pokretanje stečajnog postupka.

Naše usluge!

Za vjerovnike vršimo prijave potraživanja u navedenim postupcima, osiguravamo zaštitu njihovih interesa ispitivanjem stvarnog stanja dužnika u postupku prisilne nagodbe, a aktivnim sudjelovanjem u stečajnom postupku nastojimo postići naplatu. U svim ostalim slučajevima (smrt ortaka, protek vremena za koje je društvo osnovano, razrješenje ortaka…) društvo se likvidira.

Svoje usluge upravnim tijelima trgovačkih društava nudimo i u području likvidacije pri čemu moramo razlikovati:

– dobrovoljna likvidacija koju provodi sama pravna osoba i

– prisilna likvidacija koja počinje neovisno o volji pravnog lica, a provodi je sud.

Članovima i dioničarima također nudimo dubinske analize poslovanja poslovne i financijske situacije. U sklopu dubinske analize ispitujemo ispravnost evidentiranja pojedinih poslovnih događaja, analizu poslovanja i analizu učinaka eventualnih nepravilnosti nastalih tijekom poslovanja.

Za više informacija nazovite nas na 070 77 77 65 ili nam pišite na info@agencijaspin.si i dogovorit ćemo sastanak na kojem ćemo razmijeniti potrebne informacije i pomoći Vam oko svih daljnjih koraka.