Otvaranje poslovnice / podružnice u Sloveniji .

Sama podružnica nema svojstvo pravne osobe. Djeluju u ime i za račun strane tvrtke, pri čemu moraju koristiti naziv matične tvrtke, njezino sjedište i vlastitu tvrtku. (ZGD-1).

Kontaktirajte nas!

Uvjeti za osnivanje podružnice u Sloveniji .

Strana tvrtka iz treće zemlje može osnovati podružnicu samo ako je matična tvrtka već upisana u registar najmanje 2 godine u zemlji u kojoj ima sjedište. Ako želi osnovati podružnicu tvrtka iz EU, međutim, ovaj uvjet nije potreban.

Dokumenti koji su nam potrebni za otvaranje podružnice u Sloveniji (za stranu tvrtku):

  • prijevod temeljnog akta matične tvrtke (to vam možemo i mi pomoči)
  • važeći društveni ugovor
  • izvadak iz relevantnog sudskog registra
  • strane pravne (matično poduzeće) i fizičke osobe (za direktora podružnice ) moraju imati slovenski porezni broj (to vam možemo i mi pomoči dobiti)
  • izvješće o poslovanju za prošlu poslovnu godinu

Sudski tumač .

Službeni dokumenti osnivača podružnice moraju biti prevedeni na slovenski jezik kod sudskog tumača za slovenski jezik. Agencija SPIN d.o.o. može Vam pomoći u ishođenju službenih prijevoda te pronalaženju službenog sudskog tumača, koji će prevesti sve te dokumente.

Javnobilježničke naknade ovise o sastavu isprava, ovjerama, podnescima u sudski registar…

Također vam možemo pomoći pri dobivanju slovenskih poreznih brojeva za pravne i fizičke osobe.

Više o sudskom tumaču