Intrastat !

Intrastat je statistika robne razmjene između država članica Europske unije (EU), gdje se podaci prikupljaju mjesečno putem statističkih obrazaca izravno od izvještajnih jedinica. Intrastat je uveden 1993. godine uvođenjem zajedničkog europskog tržišta kada se, zbog ukidanja unutarnjih granica, podaci o robnoj razmjeni između država članica više nisu mogli dobiti iz carinskih deklaracija.

 

Kontaktirajte nas!

Tko je dužan prijaviti ?

Gospodarski subjekt uključen je u Intrastat statističko istraživanje u tekućoj godini ako:

  • obavlja trgovinu robom s gospodarskim subjektima u drugim državama članicama EU te
  • je ukupna vrijednost isporuka robe u zemlje članice Europske unije ili primitaka robe iz država članica Europske unije u prethodnoj kalendarskoj godini premašila tzv. nacionalni prag uključivanja.

 

 

Prag uključivanja ?

Prag uključivanja iznosi 200.000 EUR za pošiljke i 120.000 EUR za primitke robe.

Prema članku 13. Uredbe Komisije (EZ) br. 1982/2004 obveza izvještavanja Intrastata nastaje i tijekom godine kada kumulativna vrijednost robne razmjene poduzeća – utvrđena na temelju podataka o isporukama dobara u druge države članice Europske unije i stjecanjima dobara iz drugih država članica Europske unije, iznosi 200 milijuna kuna. koju je tvrtka prijavila na obrascu PDV-O – prelazi važeći prag uključivanja s ostalim državama članicama od početka tekuće godine. Poduzeće (izvještajna jedinica) izvještava od zaključno s mjesecom tekuće godine u kojem je prag uključenja premašen.
Izvještajna jedinica dužna je iskazivati ​​samo onaj tok robe (otpreme robe, primitak robe) za koji je premašila prag uključivanja. Obveza prijave traje do primitka obavijesti o prestanku obveze prijave.

Način izvještavanja:

U Sloveniji se koriste dva oblika izvještavanja:

  • elektroničko izvještavanje putem razmjene elektroničkih poruka i
  • elektroničko izvještavanje putem online obrasca.

 

 

 

Rok za dostavu podataka Carinskoj ispostavi Nova Gorica !

Rok za dostavu podataka Carinskoj ispostavi Nova Gorica je od 1. do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, bez obzira na medij izvještavanja. Ukoliko 15. u mjesecu nije radni dan, rok za dostavu podataka je zadnji radni dan prije tog datuma. Ukoliko prijavljujete u više pošiljaka, gore navedeni rok odnosi se na posljednju pošiljku za izvještajno razdoblje. Izvještavanje u tekućem mjesecu za tekući mjesec nije dozvoljeno. Za pravovremenu dostavu podataka odgovorna je izvještajna jedinica.

Što se prijavljuje, a što ne ?

Za INTRASTAT se prijavljuje :

  • trgovačke transakcije s robom namijenjenom za uporabu, potrošnju, ulaganje ili preprodaju, koje uključuju prijenos vlasništva;
  • kretanje robe iz jedne države članice u drugu bez kupnje ili prodaje;
  • povrat proizvoda i zamjenske isporuke proizvoda;
  • određene druge vrste poslovanja koje se pojavljuju na listi šifri Seznamu šifer vrste posla

 

Za INTRASTAT se ne iskazuju :