Poslovanje u Njemačkoj.

Jeste li dobili poslovnu priliku za pružanje usluga u Njemačkoj? Sklapate li ugovor o poslovnoj suradnji s njemačkom tvrtkom? Prije ulaska na njemačko poslovno tržište dobro je znati da je za rad u Njemačkoj potrebno ishoditi dosta dokumenata i dozvola. Morate ispuniti obveze kako iz područja radnog prava tako i iz područja oporezivanja poduzeća, zaposlenika i obveza PDV-a.

Naručite virtualni sastanak!

Kako vam možemo pomoći?

Za tvrtke koje žele proširiti svoje građevinske usluge na njemačko tržište, nudimo pomoć u uređivanju najvažnijih dokumenata. Na taj način će vaše poslovanje u Njemačkoj teći glatko i u skladu s njemačkim zakonom.

1. usluga – Zoll prijava

Poslodavci sa sjedištem u stranim zemljama ili tvrtke koje zapošljavaju radnike za rad u Njemačkoj od tvrtki sa sjedištem u stranim zemljama dužne su prijaviti svoje zaposlenike Njemačkoj carinskoj službi (Zoll) i izjavljuju da ispunjavaju uvjete rada koji se primjenjuju u Njemačkoj. Radnici moraju biti prijavljeni od prvog dana rada u Njemačkoj, a prijava se vrši za svako radno mjesto posebno. U Agenciji Spin d.o.o. mi brzo i jednostavno organiziramo registraciju za vas, a vi se time brinete za hitnu registraciju kod njemačkih vlasti i tako izbjegavate visoku kaznu koju možete dobiti ako ne radite ili ne čini kako je potrebno!

2. usluga: Sokabau fond

Njemačka je osnovala fond za radnike u građevinarstvu za plaćanje doprinosa za godišnji odmor radnika. Građevinarstvo se u njemačkom poreznom smislu smatra u najširem smislu, pa se potrebno raspitati kod nadležnog ureda Sokabau spada li djelatnost koju obavljate u fond ili ne i morate li u fond plaćati doprinos. U Agenciji Spin d.o.o. pomažemo vam urediti ili dobivanje ovog Sokabau certifikata. Povjerite ovaj posao stručnjacima, a vi ćete se za to vrijeme moći posvetiti drugim stvarima, tj. sama organizacija rada u Njemačkoj.

3. usluga – Freistellungsbescheinigung

Potvrdu o oslobađanju poreza na gradnju mora imati bilo koja strana tvrtka koja pruža usluge građenja, ugradnje ili ugradnje u Njemačkoj. Potvrda nije uvjet za početak rada, ali je uvjet za plaćanje računa od strane naručitelja. U slučaju da svom klijentu ne predate potvrdu, on mora zadržati 15% vrijednosti računa prilikom plaćanja računa i predati ga njemačkom poreznom uredu za svako plaćanje računa. Zadržani porez može se povratiti, ali tek nakon provjere poreznih obveza početkom sljedeće godine. Provjera poreznih obveza kalendarski je pregled sve dokumentacije koja se odnosi na rad u Njemačkoj i putem koje se utvrđuju moguće obveze poreza ili poreza na dohodak prema njemačkoj državi. A naša tvrtka vam naravno može pomoći da to pridobijete.