Članak 1.

O općim uvjetima
Sadržaj Općih uvjeta korištenja web stranice virtualniuredi.com odnosi se na sve oblike korištenja sadržaja i usluga na web stranici virtualniuredi.com te predstavlja pravno valjan i obvezujući ugovor između upravitelja i korisnika web stranice www.agencijaspin.si.
Vlasnik web stranice Agencija SPIN d.o.o. zadržava pravo izmjene općih uvjeta korištenja www.agencijaspin.si bez prethodnog upozorenja korisnicima.

Članak 2.

Korišteni pojmovi
Web stranica s informacijama o gradnji www.agencijaspin.si u vlasništvu Agencije SPIN d.o.o. u daljnjem tekstu WEB STRANICA. Vlasnik, programer i operater web stranice www.agencijaspin.si je tvrtka Agencija SPIN d.o.o. u daljnjem tekstu: SKRBNIK.
Administrator je ujedno i VODITELJ OSOBNIH PODATAKA.
Stranica je namijenjena korištenju posjetitelja – poduzetnika. To su privatne osobe, tvrtke ili ustanove kojima je potreban virtualni ured, u daljnjem tekstu: KORISNICI. Osobni i tehnički podaci koje korisnici dostave u online obrascu za dobivanje ponude za virtualni ured su sljedeći: UPIT

Članak 3.

Težite točnosti informacija
Administrator nastoji osigurati točnost i ažurnost podataka na svim dijelovima web stranice. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu točni, administrator je spreman ispraviti pogreške uz opravdano upozorenje korisnika ili izvođača. Administrator će odgovoriti u roku od 7 radnih dana nakon primitka pisanog upozorenja.

Članak 4.

Ograničenje odgovornosti

Web stranica će nastojati osigurati nesmetan i besprijekoran rad web stranice, ažurnost i točnost sadržaja te uspostavu rada web stranice u slučaju kvara.

Korisnici koriste sadržaj na web stranici na vlastitu odgovornost.

Web stranica nije odgovorna za štetu koja može nastati na hardveru, softveru ili drugoj opremi korisnika kao posljedicu korištenja web stranice. Korisnik mora osigurati odgovarajuću zaštitu opreme (antivirus i sl.) prije pristupa i korištenja web stranice.

Web stranica može koristiti poveznice na web stranici na druge web stranice koje nisu pod kontrolom web stranice tvrtke. Web stranica nije odgovorna i ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije i materijale te ostale sadržaje dostupne na web stranicama trećih strana.

Korisnicima se savjetuje da pažljivo pročitaju uvjete korištenja i izjave o privatnosti na svim web stranicama trećih strana prije korištenja takvih web stranica ili prije objavljivanja ili prijenosa svojih osobnih ili drugih podataka putem njih.

 

Članak 5.

Autorska prava
Autorsko pravo na sve sadržaje i zahtjeve vlasništvo je upravitelja, stoga je zabranjeno njihovo umnožavanje ili korištenje na drugim web stranicama sukladno Zakonu o autorskom i srodnim pravima (ZASP), osim sadržaja autora izvođača ili oglašivača, gdje se primjenjuju iste odredbe ZASP-a.
Sadržaj i informacije na web stranici su za osobnu, nekomercijalnu upotrebu korisnika i ne smiju se preuzimati, kopirati, prilagođavati ili distribuirati u komercijalne svrhe, osim sadržaja koji je dostupan posebno za preuzimanje i izričito namijenjen za tu svrhu. Korisnik može ispisati ili objaviti na društvenim mrežama samo dijelove web stranice namijenjene osobnoj upotrebi.
Sadržaj web stranice tj. tekstovi, slike, grafike, izgledi su autorsko pravo web stranice tvrtke i ne smiju se reproducirati, obrađivati, distribuirati, bez obzira na medij i teritorij. Web stranica i proizvodi u njenom portfelju zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva, korištenje tih prava bez prethodnog izričitog dopuštenja tvrtke web stranice je zabranjeno.
Sadržaj online profila pojedinog izvođača i svo intelektualno vlasništvo izvođača je vlasništvo izvođača. Sadržaj i intelektualno vlasništvo Izvršitelja objavljuje se isključivo uz usmenu ili pisanu suglasnost Izvršitelja. Na zahtjev izvođača, koji može biti pisani ili usmeni, upravitelj odmah povlači intelektualno vlasništvo ili briše profil izvođača. Izvršitelj može sam ili uz pomoć administratora uređivati ​​sav sadržaj svog profila, posebno referentne slike i opise.
II. Zaštita osobnih podataka

Članak 6.

Općenito o politici privatnosti web stranice
Ovom Politikom privatnosti web stranica utvrđuje prava i obveze korisnika web stranice, pri čemu je važno da web stranica poštuje i štiti sve stečene osobne podatke korisnika u skladu s važećim zakonodavstvom te se obvezuje da će sve osobne podatke dobivene putem ili korištenjem web stranice pažljivo čuvati. Podaci su zaštićeni i korišteni isključivo u svrhu za koju su proslijeđeni. Politika privatnosti je dio Uvjeta korištenja, web stranica zadržava pravo izmjene iste u bilo kojem trenutku. Korisnik je vezan Politikom i Zakonom koji je važeći u trenutku posjete ili korištenja web stranice.

Članak 7.

Usklađenost sa zakonima i propisima
Administrator web stranice obvezuje se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i osiguravati prava pojedinaca definirana Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u obradi osobnih podataka i slobodnom protoku tih podataka.

Članak 8.

Obrada osobnih podataka od strane web stranice
Web stranica koja nudi usluge otvaranja tvrtki, radnih dozvola, virtualnih ureda i dr. obavlja sljedeće usluge obrade osobnih podataka:
– obradu i dopunu zahtjeva dodatnim tehničkim podacima o zahtjevu,
– telefonski razgovori s korisnicima,
– utvrđivanje ozbiljnosti korisnika,
– pripremu ponude

Članak 9.

Prijenos podataka i obavijest o upitima
Administrator će korisniku na web stranici i e-mailom dostaviti sljedeće podatke za potrebe prethodnog članka:
– ime i prezime,
– broj telefona,
– email adresu,
– informacije iz tvrtke

Članak 10.

Zaštita podataka

Upravitelj se posebno obvezuje:
1. s primljenim osobnim podacima postupati u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i zakona koji utvrđuju standarde zaštite osobnih podataka na način da su osigurane odgovarajuće organizacijske i tehničke sigurnosne mjere za sigurno prikupljanje , obradu i slanje osobnih podataka;

2. osigurati da će osobe ovlaštene za obradu osobnih podataka, koji su predmet ovog ugovora, biti dužne čuvati povjerljivost podataka tijekom cijelog razdoblja obrade podataka, kao i nakon prestanka obrade;

3. osigurati praćenje sigurnosti osobnih podataka te, u slučaju utvrđivanja razloga za povećani rizik za sigurnost osobnih podataka odnosno u slučaju povrede, odmah provesti sve potrebne mjere za uklanjanje ili smanjenje nastalih rizika za najmanji mogući opseg;

4. u slučaju povrede sigurnosti osobnih podataka (npr. uništavanje podataka, upad u informacijski sustav ili prostorije administratora, neovlašteni pristup i sl.) odmah ili što je prije moguće, a najkasnije u roku od 2 dana, provesti sve moguće mjere za prestanak povrede i otklanjanje štetnih posljedica.
Kako bi se spriječio neovlašteni pristup ili otkrivanje dobivenih podataka, kako bi se održala točnost osobnih podataka i kako bi se osigurala njihova primjerena uporaba, web stranica koristi odgovarajuće tehničke i organizacijske postupke za zaštitu podataka koje prikuplja, ali ipak može biti nenamjerno zloupotrijebljena. Kako web stranica tvrtke koristi i povezuje se putem određenih poveznica na druge, eksterne web stranice koje nisu direktno vezane uz tvrtku, web stranica ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim stranicama te savjetuje korisniku da pročita Pravila privatnosti na tim stranicama.

Članak 11.

Prijenos podataka i obavijest o upitima
Administrator će korisniku na web stranici i e-mailom dostaviti sljedeće podatke za potrebe prethodnog članka:
– ime i prezime,
– broj telefona,
– email adresu,
– informacije iz tvrtke

Članak 12.

Snimanje neosobnih podataka i kolačića
Kad god korisnik pristupi web stranici, automatski se (ne kao dio registracije) bilježe opći, neosobni podaci (korisnici web tražilice, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na web stranici, posjećene stranice). Ove informacije web stranica koristi za mjerenje atraktivnosti naše web stranice i poboljšanje njezinog sadržaja i upotrebljivosti. Podaci ne podliježu daljnjoj obradi i ne prosljeđuju se trećoj strani.

Članak 14.

Podnošenje i zaključivanje upita
Korisnici mogu koristiti web stranicu na način da podnose upit.
Prilikom podnošenja upita korisnik se mora složiti s općim uvjetima korištenja i politikom privatnosti. Kada korisnik ispuni obrazac za upit, na svoju e-mail adresu dobiva ponudu za odabranu uslugu.
Ukoliko korisnik ne dostavi potpune podatke u online obrascu za upit, posebice putem e-maila, administrator upita će od korisnika zatražiti dostavu podataka. Ukoliko podaci nisu zaprimljeni unutar jednog radnog dana, administrator neće obraditi zahtjev.
Ukoliko na temelju dosadašnjeg iskustva administrator utvrdi da je korisnik prekršio važeće opće uvjete poslovanja virtualniuredi.com, može odlučiti da upit neće obraditi.
Upravitelj se obvezuje čuvati sve osobne podatke, uključujući kontakt podatke, e-mail adrese i brojeve telefona u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1).

Članak 15.

Promjena općih uvjeta
Administrator zadržava pravo djelomične ili potpune izmjene bilo kojeg dijela općih uvjeta poslovanja, o čemu mora prethodno obavijestiti korisnike na web stranici na uobičajen način. Promjene stupaju na snagu od trenutka objave na web stranici. Administrator se obvezuje da će važeći uvjeti uvijek biti lako dostupni na web stranici.

Članak 16.

Nadležnost za sporove
Ugovor o prihvaćanju ovih općih uvjeta sklopljen je u Brežicama. Za sporove proizašle iz korištenja usluga web stranice, ovih općih uvjeta, isključivo se primjenjuje pravo Republike Slovenije.
Sve sporove proizašle iz ovog ugovora uključene strane rješavat će sporazumno. U suprotnom, svaka ugovorna strana može pokrenuti spor pred stvarno nadležnim sudom u Brežicama.

U Brežicama, 09.04.2020.

Opći uvjeti vrijede do otkaza ili do prethodne bitne izmjene.
mag. Gregor Borošak direktor
Agencija SPIN d.o.o.
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice
Matični broj: 3849724000