Intrastat !

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno od poročevalskih enot. Intrastat je bil uveden leta 1993 ob uvedbi skupnega evropskega trga, ko podatkov o blagovni menjavi med državami članicami zaradi ukinitve notranjih meja ni bilo več mogoče pridobivati iz carinskih deklaracij. Za več informacij nas pokličite na 070 777 795 ali pišite na trzenje@agencijaspin.si

Kontaktirajte nas!

Kdo mora poročati ?

Gospodarski subjekt je v tekočem letu vključen v statistično raziskovanje Intrastat, če:

  • trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in
  • je skupna vrednost njegovih odprem blaga v države članice EU ali prejemov blaga iz držav članic EU v preteklem koledarskem letu presegla t.i. nacionalni vključitveni prag.

Vključitveni prag ?

Vključitveni prag znaša 200.000 EUR za odpreme in 120.000 EUR za prejeme blaga.

Po 13. členu Uredbe Komisije (ES) št. 1982/2004 obveznost poročanja za Intrastat nastane tudi med letom, kadar kumulativna vrednost blagovne menjave podjetja – določena na osnovi podatkov o dobavah blaga v druge države članice EU in pridobitvah blaga iz drugih držav članic EU, ki jih je podjetje poročalo na obrazcu DDV-O – z drugimi državami članicami od začetka tekočega leta preseže veljavni vključitveni prag. Podjetje (poročevalska enota) poroča od vključno tistega meseca tekočega leta, v katerem je bil vključitveni prag presežen.
Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tisti tok blaga (odpreme blaga, prejeme blaga), pri katerem je presegla vključitveni prag. Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti poročanja.

Način poročanja:

V Sloveniji sta v uporabi dve obliki poročanja:

  • elektronsko poročanje z izmenjavo elektronskih sporočil in
  • elektronsko poročanje prek spletnega obrazca.

Rok za dostavo podatkov Carinskemu uradu Nova Gorica !

Rok za dostavo podatkov Carinskemu uradu Nova Gorica je od 1. do 15. v mesecu za predhodni mesec ne glede na medij poročanja. Če 15. v mesecu ni delovni dan, je rok za dostavo podatkov zadnji delovni dan pred tem datumom. Če poročate v več pošiljkah, se zgoraj navedeni rok nanaša na zadnjo pošiljko za obdobje poročanja. Poročanje v tekočem mesecu za tekoči mesec ni dovoljeno. Odgovornost za pravočasno dostavo podatkov nosi poročevalska enota.

Kaj se poroča in kaj ne ?

Za INTRASTAT se poročajo :

  • komercialne transakcije z blagom, namenjenim za rabo, potrošnjo, investicije ali preprodajo, ki vključujejo prenos lastništva;
  • gibanja blaga iz ene države članice v drugo brez izvršitve nakupa ali prodaje;
  • vračila proizvodov in nadomestne dobave proizvodov;
  • nekatere druge vrste poslov, ki so prikazani v Seznamu šifer vrste posla

Za INTRASTAT se ne poročajo :