Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike .

Kontaktirajte nas!

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je za voznike, ki opravljajo javne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedežev, ukinjen z dnem 10.9.2008 in za voznike, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase, z dnem 10.9.2009.Pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95) se vpiše v vozniško dovoljenje ali na izkaznico o vozniških kvalifikacijah. Potrebujejo jo vsi poklicni vozniki, ki opravljajo javne komercialne prevoze potnikov z vozili nad 9 sedeži ter javne komercialne prevoze blaga z vozili nad 3.500 kg največje dovoljene mase.

Postopek pridobitve temeljne kvalifikacije .

Temeljne kvalifikacije lahko pridobite na tri načine.

Kandidat uspešno zaključi srednje poklicno iuobraževanje za voznika vozil v cestnem prometu.

  • Izobraževalna organizacija mu poleg zaključnega spričevala izda še spričevalo o pridobljeni TK.

Pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij :

  • v obliki obveznega tečaja, ki traja najmanj 140 ur,
  • kandidat z učiteljem vožnje opravi vsaj 10 ur indivdualne vožnje,
  • pisni izpit.

Preizkus znanja :

  • praktični preizkus znanja, ki traja vsaj 2 uri,
  • teoretični preizkus znanja, ki traja 180 minut in je sestavljen iz dveh delov:

    • vprašanja, ki vključujejo več možnih odgovorov ter vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor,

    • študija primera.

Po opravljenem izpitu kandidat prejme spričevalo, na osnovi katerega na katerikoli Upravni enoti vpiše kodo 95 za 5 let (od datuma opravljenega izpita). Veljavnost kode se podaljšuje s postopkom rednega usposabljanja.
Redno usposabljanje je sicer obvezno in ga morajo kandidati, ki so opravili prvi tečaj rednega usposabljanja, opravljati vsakih pet let v obsegu 35 ur, ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje.