Pravilniki

Ali poznate pravila svoje igre ?

Poznavanje pravil je zelo pomembno v poslovnem svetu, zato imamo za vas pakete pravilnikov, ki vam bodo olajšali delo in vas naredili boljšega poslovodjo!

MINI

189+DDV
 • Vsebuje 12 dokumentov

 • Enostavno knjigovodstvo
 • Potni stroški in prehrana
 • Prijava delovnega mesta na zavod
 • Sklenitev delovnega razmerja
 • Čas trajanja delovnega razmerja
 • Vodenje in upravljanje z osebnimi podatki
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • Mobing na delovnem mestu
 • Priporočila za zaposlene
 • Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe vsebuje nazivne poklicne oz. strokovne izobrazbe

MINI-MAX

299+ DDV
 • Vsebuje 53 dokumentov

 • Enostavno knjigovodstvo
 • Potni stroški in prehrana
 • Prijava delovnega mesta na zavod
 • Sklenitev delovnega razmerja
 • Čas trajanja delovnega razmerja
 • Vodenje in upravljanje z osebnimi podatki
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • Mobing na delovnem mestu
 • Priporočila za zaposlene
 • Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe vsebuje nazivne poklicne oz. strokovne izobrazbe

MAX

499+ DDV
 • Vsebuje 120 dokumentov

 • Enostavno knjigovodstvo
 • Potni stroški in prehrana
 • Prijava delovnega mesta na zavod
 • Sklenitev delovnega razmerja
 • Čas trajanja delovnega razmerja
 • Vodenje in upravljanje z osebnimi podatki
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • Mobing na delovnem mestu
 • Priporočila za zaposlene
 • Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe vsebuje nazivne poklicne oz. strokovne izobrazbe

Paket MINI d.o.o.

Za manjša podjetja, brez zaposlenih oz. z enim zaposlenim, enostavno vodenje računovodstva (brez računovodskega servisa), brez osnovnih sredstev.

Naročite MINI d.o.o. paket za samo 189€ + DDV

Naroči !

Vsebina paketa MINI d.o.o. :

Paket MINI-MAX d.o.o.

Za manjša podjetja, z enim ali več zaposlenimi, dvostavnim vodenje računovodstva in pomočjo računovodskega servisa.

Paket MINI-MAX zajema vse kar najdete v paketu MINI in vsebuje še veliko dodatne vsebine!

Naročite MINI-MAX d.o.o. paket za samo 299€ + DDV

Naroči !

Vsebina paketa MINI-MAX d.o.o. :

Paket MAX d.o.o.

Za manjša in večja podjetja, z enim ali več zaposlenimi, dvostavno vodenje računovodstva, s pomočjo računovodskega servisa, DDV zavezanec, paket vsebuje praktično vse obvezne kot tudi priporočene pravilnike, pogodbe, sklepe, akte in dodatna navodila za ravnanja v določenih primerih in situacijah – VEČ KOT 110 OBRAZCEV ZA VAŠE LAŽJE IN UREJENO POSLOVANJE V PODJETJU!

Naročite MAX d.o.o. paket za samo 499€ + DDV

Naroči !

Vsebina paketa MAX d.o.o. :

Posebna paketna ponudba ?

Agencija Spin d.o.o. pa vam poleg zgornjih treh paketov, ponuja še posebno paketno ponudbo pravilnikov, kjer boste poleg paketa MAX (z več kot 110 različnimi dokumenti in pravilniki za lažje poslovanje vašega podjetja) prejeli še celoten paket ZPPDFT z 18 DODATNIMI dokumenti s področja pranja denarja in financiranja terorizma, tako da boste skupaj prejeli kar več kot 130 različnih dokumentov, s katerimi boste celostno uredili svoje poslovanje podjetja, ter zadostili zakonskim podlagam.

Naročite paketno ponudbo za samo 696 €  599 € + DDV.