Pogoji nakupa

2. POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Vsebina, objavljena na spletnih straneh samorastniki.io, se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.
Na spletni strani www.agencijaspin.si se trudimo zagotoviti najbolj točno in ažurno vsebino, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Vsebine lahko spreminjam kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarjam za posledice tako povzročenih sprememb.
Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost in rezultatov ne garantiramo.
Niti podjetje Agencija Spin d.o.o., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.agencijaspin.si, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh agencijaspin.si, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

3. NAČINI PLAČILA IN IZDAJA RAČUNOV ZA NAKUP PROGRAMOV

Izdajatelj računov, ki se navezujejo na nakup produktov in storitev preko spletne strani www.agencijaspin.si, je podjetje AGENCIJA SPIN d.o.o., Bizeljska cesta 5, 8250 Brežice DŠ: SI 14643766, registrirana 15. 11. 2010 Okrožno sodišče Krško
Vse spletne produkte, in storitve lahko poravnate na več načinov. Nudimo vam plačilo na transakcijski račun in s plačilnimi karticami.
Po oddaji naročila ‘po predračunu’ boste na e-mail prejeli vse kompletne informacije, ki jih potrebujete za nakazilo.
Vsa nakazila morajo biti sprovedena na račun podjetja AGENCIJA SPIN d.o.o., Bizeljska cesta 5, 8250 Brežice., in sicer na TRR, odprt pri banki DH d.d., s številko: IBAN SI56 6100 0000 4205 976.
Račun za sprovedeno plačilo boste prejeli najkasneje v 8 dneh po prejetem plačilu na naveden elektronski naslov.
Računov ne pošiljamo po pošti, razen če to izrecno želite in zahtevate (v tem primeru to sporočite na email info@agencijaspin.si). Vsi dostopi do uporabe programa in drugih elektronskih vsebin vam bodo omogočeni najkasneje v 24 urah od prejema plačila.
V vse cene je zajet DDV, ki ga obračunamo skladno z zakonodajo.

Vsi pravni spori v zvezi z obdelavo kartic se obravnavajo po slovenskem pravu.

4. REKLAMACIJE IN VRAČILA KUPNINE

Uporabnik ima pravico in možnost, da s pomočjo katerih koli komunikacijskih sredstev, ki so na voljo ali objavljeni na spletni strani www.agencijaspin.si sporoči ali izrazi svoje pritožbe, reklamacijo ali nestrinjanje v zvezi s storitvami, ki jih izvaja Agencija Spin d.o.o.
Uporabnik lahko sam izbere način in sredstvo s katerim bo sporočil reklamacijo ali pritožbo.
Agencija Spin d.o.o. bo na vsak ugovor pisno odgovorila v roku petnajstih (15) dni, razen v primeru kadar potrošnik uveljavlja stvarno napako ali nepravilno opravljeno storitev. V tem primeru bo Agencija Spin d.o.o. potrošniku odgovorila v roku 8 dni. Ugovor zoper izstavljeni račun ne zadrži obveznosti plačila njegovega nespornega dela.
Reklamacije ali pritožbe se, poleg spletnega obrazca na www.agencijaspin.si lahko sporočijo preko e-pošte info@agencijaspin.si.
Agencija Spin d.o.o. možnosti izvensodnega reševanja sporov za enkrat ne omogoča.
Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti Agencijo Spin d.o.o. v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik Agenciji Spin d.o.o. sporoči preko elektronskega sporočila na naslov info@agencijaspin.si.
Agenciji Spin d.o.o. ne odgovarja za slovnične napake v samih pravilnikih, prav tako ne odgovarja na ustrezno vsebinsko dopolnitev posameznih pravilnikov s strani samih kupcev (ki morajo vse pravilnike seveda ustrezno prilagoditi za svoje potrebe podjetja, dejavnosti, ki jo opravljajo ipd.).
Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil Agencijo Spin d.o.o..
Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od Agencije Spin d.o.o. zahtevati, da: – odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali – vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali – ponovno opravi storitev ali – vrne plačani znesek.
Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.