Pomoč poslovanju .

Ponujamo širok spekter storitev, ki olajšajo in izboljšajo vašo poslovno pot.

Kontaktirajte nas!

Ponujamo pomoč pri urejanju najpomembnejših dokumentov za poslovanje v nemčiji

Knjigovodsko – računovodske storitve za podjetja, ki nimajo organiziranega računovodstva znotraj svojega obrata.

Insolvenčni postopki se vodijo zoper tiste gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dalj časa plačilno nesposobni .

Sodni tolmač je strokovnjak, ki je opravil izpit za sodnega tolmača pri Ministrstvu za pravosodje, kjer je tudi zapisan v evidenci tolmačev.

Za vas bomo izdelali bonitetno oceno in ocenili finančno moč vašega podjetja.

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami EU, pri kateri se podatki mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno od poročevalskih enot.

Temeljna poklicna kvalifikacija za voznike v cestnem prometu nadomešča program Nacionalne poklicne kvalifikacije

Trošarinsko skladišče je tehnološka enota, v kateri imetnik trošarinskega dovoljenja proizvaja, skladišči, prejema ali odpremlja trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine.

pomagamo različnim podjetjem in organizacijam pri pridobivanju nepovratnih in povratnih sredstev, objavljenih na razpisih iz nacionalnih in EU skladov.

Sodobna družba in pravo poznata dva zakonita načina reševanja sporov – sodnega in zunajsodnega

Ponujamo pravno pomoč, svetovanje posameznikom, fizičnim ali pravnim osebam s katerega koli pravnega področja.