Ali veste, kako je določen regres za letni dopust 2024? Kdo je upravičen do tega dodatka in do  kdaj mora biti izplačan? V tem članku bomo odgovorili na vsa Vaša vprašanja glede regresa za leto 2024.

Minimalni Regres za 2024: Koliko Znaša?

Po določbah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora biti minimalni regres za letni dopust v letu 2024 enak minimalni plači za to leto, ki znaša 1253,90 evra. Pomembno je poudariti, da je regres neobdavčen do višine povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki se redno posodablja. Trenutno povprečna bruto plača znaša 2144,72 evra. Če regres presega povprečno plačo, se obdavči le del, ki presega to povprečje.

Roki za Izplačilo Regresa v 2024

Regres za leto 2024 mora biti izplačan najkasneje do 1. julija 2024. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko rok izplačila podaljša, vendar najpozneje do 1. novembra 2024, kar mora biti določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Kateri Delavci Imajo Pravico do Regresa?

Vsi delavci, ki imajo pravico do letnega dopusta, so upravičeni do regresa. Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, je upravičen do sorazmernega dela regresa glede na število mesecev, ko je bil zaposlen. Na primer, če je pogodba sklenjena za pet mesecev, delavec prejme 5/12 celotnega regresa. Prav tako delavci s skrajšanim delovnim časom prejmejo regres sorazmerno delovnemu času, razen v primerih, določenih v 67. členu ZDR-1.

Posebni Pogoji za Vračilo Regresa

Če delavec prejme regres, do katerega ni upravičen (na primer, če zaposlitev preneha med letom), mora preplačani regres vrniti. Delodajalec lahko preplačani znesek poračuna z izplačilom plače, vendar le s pisnim soglasjem delavca. Če delavec ne da pisnega soglasja ali ne želi vrniti preplačanega regresa, lahko delodajalec sproži postopek na pristojnem sodišču.

Višina Regresa v Zasebnem Sektorju

Višina regresa v zasebnem sektorju je odvisna od posameznega delodajalca, saj ZDR-1 določa le minimalni znesek. Pri izplačilu regresa je treba upoštevati tudi določbe kolektivnih pogodb. Če kolektivna pogodba določa višji znesek regresa kot ZDR-1, se upošteva višji znesek.

Zaključek

Regres za letni dopust je pomemben finančni dodatek za delavce, ki jim omogoča boljše preživljanje dopusta. Pravočasno izplačilo in pravilno določanje višine regresa sta ključna za zadovoljstvo zaposlenih. Z upoštevanjem zakonskih določil in kolektivnih pogodb lahko delodajalci zagotovijo, da so njihovi delavci ustrezno nagrajeni za svoje delo.

 

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.