Priprava materialov .

Ker vemo, kako doseči večjo učinkovitost oglaševanja na jumbo panojih, naša ponudba zajema tudi oblikovanje jumbo plakatov in pripravo za tisk. V sodelovanju z različnimi oblikovalci oblikujemo jumbo plakat glede na vaše želje.

Kontaktirajte nas!

Prilagodljivost !

Materiale pa lahko oblikujete tudi sami. V sodelovanju z večjimi tiskarnami v Sloveniji opravljamo tudi celovito storitev tiska plakatov. Za večje naklade se uporablja offset tehnika, za manjše pa digitalna tehnika. Pri pripravi za tisk so pomembna naslednja navodila.

Navodila za pripravo materialov za tiskanje :

Format jumbo plakataDimenzije pomanjšanih datotek (z dodatkom za porezavo)
billboard 400 x 300 cm396 x 300 cm + 5 mm porezave
billboard 504 x 238 cm500 cm x 235 cm + 5 mm porezave

POZOR: Vse naročnike naprošamo, da pri oblikovanju materialov upoštevajo priporočilo, da so vse ključne informacije od desnega in spodnjega roba oddaljene najmanj 10-15 cm, ker se lahko papir glede na vremenske vplive različno razteza in lahko pride do porezave.

Datoteka naj bo v naslednjih programih:

  • Adobe Photoshop (tiff, eps, jpg, psd, pdf)
  • Adobe Illustrator (ai., eps.)

Če oddajate odprte datoteke, priložite uporabljene pisave ali pa pretvorite vsa besedila v krivulje. Datoteke (barve) naj bodo v CMYK-u. Resolucija datoteke naj bo optimizirana na vsaj 300 dpi.

Priporočilo :

Pri oblikovanju plakata bodite pozorni na pozicioniranje kolofonov in teksta vsaj 15 cm od desnega in spodnjega roba plakata. Zaradi vremenskih razmer se papir različno razteza, zaradi česar lahko pride do neželene porezave pri lepljenju. Kolofon, logo, naziv agencije in podobne informacije postavite ob levi ali zgornji rob plakata.

  • Slike, večje od 1 m2, pripravite v razmerju 1:10!
  • Slike naj bodo vedno pripravljene na končno dimenzijo, se pravi dimenzijo, ki jo je potrebno natisniti.

Zakon o varstvu potrošnikov v 2. odstavku 12. člena določa: 
»Oglaševalska sporočila morajo biti v slovenskem jeziku, na območjih, kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa so lahko v jeziku narodne skupnosti. Posamezne besede ali krajše besedne zveze v tujem jeziku, ki so zaradi običajne uporabe razumljive večini potrošnikov, se lahko uporabljajo, če predstavljajo sestavni del celostne podobe.«

Zakon o varstvu potrošnikov ne dopušča, da bi bila sporočila dvojezična (v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti), temveč dopušča možnost sporočila zgolj v jeziku tuje narodne skupnosti.

Zakon o medijih glede rabe (slovenskega) jezika v 51. členu določa:
(1) Oglasi se obvezno razširjajo v slovenščini oziroma v slovenskem prevodu, razen če se razširjajo v tujem jeziku v skladu s tem zakonom.
(2) Mediji italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti lahko objavljajo oglase v jeziku narodne skupnosti

Za več informacij o podrobnostih in cenah teh in drugih storitev se kadarkoli obrnite na nas na telefon 070 777 795 ali .