Licenca za prevoznike v Sloveniji.

Kontaktirajte nas!

Prišli ste na pravo mesto za pridobitev licence Skupnosti za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Za pridobitev licence je potrebno zadostiti nekaterim pogojem. Potrebno je izpolniti vlogo in k vlogi priložiti dokazila kot so:

  • da ima podjetje ustrezen finančni položaj, kateri se dokazuje z bilanco stanja,
  • izpolnjevati pogoj glede strokovne usposobljenosti upravljavca prevozov,
  • da ste lastnik vsaj enega v Republiki Sloveniji registriranega motornega vozila za posamezne vrste prevozov ali imeti pravico uporabe tega vozila na podlagi najemne oziroma zakupne pogodbe ali lizing pogodbe,
  • potrdilo o nekaznovanosti,
  • kopija prometnega dovoljenja za vsa motorna vozila in morebitno kopijo lizing pogodbe oz. zakupne ali najemne pogodbe,
  • ima sedež v Sloveniji, skupaj s prostori, v katerih hrani svojo temeljno poslovno dokumentacijo, zlasti vse računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo, dokumentacijo s podatki o času vožnje in počitka ter kateri koli drug dokument, do katerega mora imeti dostop pristojni organ, da preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe (pri tem vam lahko pomagamo tudi v našem podjetju, kjer razpolagamo z ustreznimi prostori za vaše potrebe);

Potrebno je tudi plačati stroške postopka, kateri za prvo vozilo znašajo cca. 250€. Dokazilo o plačilu je potrebno priložiti k vlogi. Ko se vloga odda traja okoli 14 dni, da pristojni organ izda licenco, če so vsa potrebna dokazila priložena k vlogi.

Celoten postopek od začetka do pridobitve licence vam lahko uredimo mi. Za več informacij nas kontaktirajte na telefon 070 777 795 ali pišite na trzenje@agencijaspin.si , da vam podrobno predstavimo postopek pridobitve in katera vsa dokazila bomo potrebovali, da bomo lahko pridobili licenco.