Prednost oglaševanja !

Ker smo dandanes vedno bolj mobilni in preživimo veliko časa izven doma, se nas zunanje oglaševanje dotakne tako med delovnim kot med prostim časom – na sprehodih, med kolesarjenjem, med vožnjo po nakupih ali na izletu.
Zato je zunanje oglaševanje, predvsem oglaševanje na jumbo panojih, zelo pomemben del uspešnega oglaševanja. Za več informacij nas pokličite na 070 777 795 ali pišite na: trzenje@agencijaspin.si

Kontaktirajte nas!

Med glavne prednosti te vrste oglaševanja uvrščamo :

 • visoka frekvenca (potrošnik vidi oglas na cesti večkrat dnevno in si ga bolje zapomni),
 • doseg različnih ciljnih skupin potrošnikov (med katerimi je tudi velik del mlade aktivne populacije, ki je veliko časa na poti),
 • doseženost velikega dela populacije na določenem geografskem področju,
 • usmerjanje k specifičnim lokacijam in hitro doseganje ciljne skupine,
 • zelo učinkovit medij pri uvajanju novih blagovnih znamk,
 • dobra izpostavljenost (od 14-24 ur na dan),
 • visoka stopnja opaženosti (najvišja stopnja med zunanjimi mediji).

Ostale prednosti ?

 • je učinkovito dopolnilo drugim medijem,
 • skoraj nemogoče jih je ignorirati zaradi njihove pojavne oblike in velikosti,
 • če je primerno pripravljen, je lahko jumbo zelo atraktiven medij, ki omogoča jedrnatost oglasa,
 • omogoča večkratno hitro ponavljanje sporočil in s tem večkraten stik sprejemalca s sporočili,
 • pripomore k intenzivnejšemu nakupu,
 • oglasa na jumbu plakatih ne moremo tako enostavno izklopiti, kot lahko naredimo to npr. na televiziji. Potrošnik s tem tudi nima dodatnih denarnih stroškov, niti ne porabi veliko dodatnega časa. Dobra ideja, ki je tudi jasno vizualno predstavljena in pa prepričljivo sporočilo oglasa lahko ustvarjata zmagovito formulo vašega oglasnega sporočila.

VIR: Zunanji mediji in analiza cen oglaševanja (Mitja Šafar)
Preudarno oglaševanje v zunanjih medijih (outdoor) vodi v večjo prepoznavnost, boljši obisk vaše spletne predstavitve in posledično več potencialnih strank in prometa. Le katero podjetje si tega danes ne želi?

Priprava materialov .

Ker vemo, kako doseči večjo učinkovitost oglaševanja na jumbo panojih, naša ponudba zajema tudi oblikovanje jumbo plakatov in pripravo za tisk. V sodelovanju z različnimi oblikovalci oblikujemo jumbo plakat glede na vaše želje.

Prilagodljivost !

Materiale pa lahko oblikujete tudi sami. V sodelovanju z večjimi tiskarnami v Sloveniji opravljamo tudi celovito storitev tiska plakatov. Za večje naklade se uporablja offset tehnika, za manjše pa digitalna tehnika. Pri pripravi za tisk so pomembna naslednja navodila.

Navodila za pripravo materialov za tiskanje :

POZOR: Vse naročnike naprošamo, da pri oblikovanju materialov upoštevajo priporočilo, da so vse ključne informacije od desnega in spodnjega roba oddaljene najmanj 10-15 cm, ker se lahko papir glede na vremenske vplive različno razteza in lahko pride do porezave.

Datoteka naj bo v naslednjih programih:

 • Adobe Photoshop (tiff, eps, jpg, psd, pdf)
 • Adobe Illustrator (ai., eps.)

Če oddajate odprte datoteke, priložite uporabljene pisave ali pa pretvorite vsa besedila v krivulje. Datoteke (barve) naj bodo v CMYK-u. Resolucija datoteke naj bo optimizirana na vsaj 300 dpi.

Format jumbo plakata Dimenzije pomanjšanih datotek (z dodatkom za porezavo)
billboard 400 x 300 cm 396 x 300 cm + 5 mm porezave
billboard 504 x 238 cm 500 cm x 235 cm + 5 mm porezave

Priporočilo :

Pri oblikovanju plakata bodite pozorni na pozicioniranje kolofonov in teksta vsaj 15 cm od desnega in spodnjega roba plakata. Zaradi vremenskih razmer se papir različno razteza, zaradi česar lahko pride do neželene porezave pri lepljenju. Kolofon, logo, naziv agencije in podobne informacije postavite ob levi ali zgornji rob plakata.

 • Slike, večje od 1 m^2, pripravite v razmerju 1:10!
 • Slike naj bodo vedno pripravljene na končno dimenzijo, se pravi dimenzijo, ki jo je potrebno natisniti.

Zakon o varstvu potrošnikov v 2. odstavku 12. člena določa:
»Oglaševalska sporočila morajo biti v slovenskem jeziku, na območjih, kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa so lahko v jeziku narodne skupnosti. Posamezne besede ali krajše besedne zveze v tujem jeziku, ki so zaradi običajne uporabe razumljive večini potrošnikov, se lahko uporabljajo, če predstavljajo sestavni del celostne podobe.«

Zakon o varstvu potrošnikov ne dopušča, da bi bila sporočila dvojezična (v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti), temveč dopušča možnost sporočila zgolj v jeziku tuje narodne skupnosti.

Zakon o medijih glede rabe (slovenskega) jezika v 51. členu določa:
(1) Oglasi se obvezno razširjajo v slovenščini oziroma v slovenskem prevodu, razen če se razširjajo v tujem jeziku v skladu s tem zakonom.
(2) Mediji italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti lahko objavljajo oglase v jeziku narodne skupnosti

Za več informacij o podrobnostih in cenah teh in drugih storitev se kadarkoli obrnite na nas na telefon 070 777 795 ali .

Seznam lokacij po Sloveniji .

Galerija lokacij

Brežice

Krško

Sevnica

Šentjernej

Pogoji in popusti !

Sporočila jumbo oglasov morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo. Za vsebino oglasa je odgovoren naročnik. Pridržujemo si pravico, da oglasov, ki niso v skladu s politiko podjetja, ne izdelamo. Za tisk in montažo jumbo plakatov (zunanji izvajalci) in morebitne poškodbe že nalepljenih plakatov, Agencija Spin d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Posebne ugodnosti in pogoji sodelovanja veljajo za prireditve, dogodke in ostale stvari, ki jih organizirajo društva in ostale neprofitne organizacije. Zato čim prej pokličite na 070 77 77 95 ali nam pišite na  in se prepričajte!