Avada Accountant Demo

Paket MINI-MAX d.o.o.

299,00 

Za manjša podjetja, z enim ali več zaposlenimi, dvostavnim vodenje računovodstva in pomočjo računovodskega servisa.

Paket MINI-MAX zajema vse kar najdete v paketu MINI in vsebuje še veliko dodatne vsebine!

Cena ne vključuje davka!

Kategorija:

Opis

Paket MINI vključuje spodnje dokumente:

 1. FINANCE

1.1 Enostavno knjigovodstvo

 • Obrazec za enostavno knjigovodstvo
 • Knjiga izdanih računov ddv
 • Knjiga prejetih računov ddv
 • Poslovni izidi – tabela
 • Račun DOO brez DDV
 • Račun DOO z DDV

 

DODATNO V PAKETU MINI_MAX:

 • Dobavnica podjetja
 • Obrazec za kompenzacije
 • Opomin za plačilo
 • Sklep o proporcionalni razdelitvi stroškov

 

 1. POTNI STROŠKI IN PREHRANA
 • Potni nalog za službeno vozilo

 

DODATNO V PAKETU MINI_MAX:

 • Nalog za službeno potovanje
 • Potni nalog za zaposlene podjetja

 

DODATNO V PAKETU MINI_MAX:

 1. VODENJE IN UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI PODATKI
 • Vzorec internega pravilnika o varovanju osebnih podatkov v družbi
 • Vzorec internega akta o politiki zavarovanja podatkov

 

 1. ZAPOSLOVANJE

4.1 Prijava delovnega mesta na zavod_OBVEZNO

 • Obrazec M-1
 • Obrazec M-2

 

DODATNO V PAKETU MINI_MAX:

 • Navodila za uporabo M obrazcev v PDF obliki
 • Kako prijavim prosto delovno mesto
 • Seznam obveznih podatkov_obrazec M-1
 • Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2
 • PD obrazec za prijavo prostega delovnega mesta_48_dzs

 

4.2 Sklenitev delovnega razmerja

 • Pogodba o zaposlitvi

 

DODATNO V PAKETU MINI_MAX:

 • Napotnica za obdobni zdravstveni pregled_DZS obrazec 8,205
 • Napotnica za predhodni zdravstveni pregled_DZS obrazec 8,204
 • Prijava_ZZZS_navodila za prijavo podatkov za zavarovanje
 • Pogodba o zaposlitvi2
 • Oglas za prosto delovno mesto v podjetju
 • Sklep o izbiri kandidata_PRIPOROCENO
 • Obvestilo neizbranemu kandidatu
 • Opis delovnega mesta direktor

 

4.3 Čas trajanja delovnega razmerja

 • Evidenca ur zaposlenih

 

DODATNO V PAKETU MINI_MAX:

 • Izjava o varovanju osebnih in poslovnih podatkov
 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta
 • Sklep o spremembi pogodbe o zaposlitvi
 • Potrdilo o izplačilu regresa
 • Pogodba o štipendiranju
 • Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev

 

DODATNO V PAKETU MINI_MAX:

4.4 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 • Sklep o ukinitvi delovnega mesta
 • Sporazumna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi
 • Opomin o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 83 členu
 • Opomin o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 83 členu II
 • Pisno opozorilo o možnosti redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Zagovor delavca pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
 • Zapisnik zagovora zaposlenega

 

DODATNO V PAKETU MINI_MAX:

 • Generalno pooblastilo
 • SKP – Standardna klasifikacija poklicev

 

 1. DRUGI PRAVILNIKI
 • Pravilnik o blagajniškem poslovanju

 

DODATNO V PAKETU MINI_MAX:

 • Pravilnik o blagajniškem poslovanju 2
 • Pravilnik o računovodstvu za pravne osebe
 • Pravilnik o uporabi službenih računalnikov
 • Pravilnik o uporabi službenih vozila
 • Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov

Morda vam bo prav tako všeč…

Title