Dobivanje nacionalnih i EU sredstava .

Agencija SPIN pomaže raznim tvrtkama i organizacijama u dobivanju nepovratnih i povratnih sredstava objavljenih na natječajima iz nacionalnih i EU fondova. Vašim projektima se pridružujemo čim su zamišljeni i zajedno s Vama zacrtavamo pouzdan put do željenog cilja.

Kontaktirajte nas!

Realizirajte vaš projekt !

Uz našu podršku, realizacija Vašeg projekta odvijat će se bez nepotrebnih komplikacija, u predviđenom roku, uz stručni nadzor i uz pomoć financijskih sredstava koja ćemo za Vas uspješno pribaviti na predmetnim natječajima.

Za više informacija kontaktirajte nas na broj telefona 070 77 77 65 ili na mail info@agencijaspin.si