Vsi uradni dokumenti zahtevajo prevajanje sodno zapriseženega tolmača, ki s svojo izjavo potrdi identičnost prevoda in originala. Sodni tolmač je strokovnjak, ki je opravil izpit za sodnega tolmača pri Ministrstvu za pravosodje, kjer je tudi zapisan v evidenci tolmačev.

Kateri dokumenti potrebujejo sodno overjen prevod?

Prevode sodnega tolmača potrebujete za dokumente osebne narave: spričevala, dokazila o izobrazbi, potrdila o nekaznovanosti, potrdila o stalnem prebivališču, rojstni listi, potni listi, izpisi iz sodnega registra, pooblastila ipd.

Prevode sodnega tolmača potrebujete pri različnih dokumentih tako pri oddaji vloge za delovno dovoljenje in za bivalno dovoljenje kot tudi pri priglasitvi dejavnosti, delavcev za delov drugih državah članic EU (v Nemčiji, Avstriji…).

Prav tako potrebujete prevode sodnega tolmača tudi pri prevajanju vseh potrebnih dokumentov od ustanovitve podjetja ali podružnice (izpis iz Ajpes registra, izpis iz obrtnega registra, Evropsko potrdilo in drugi dokumenti).

 

Agencija Spin, vam lahko ponudi poceni sodne prevode. Konktaktirajte nas in pripravili vam bomo ponudbo.

 

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.