Kaj je podružnica?

Tako domača kot tuja pravna oseba lahko na območju Republike Slovenije ustanovi podružnico. Podružnica se od matične družbe loči po tem, da nima statusa pravne oseba, opravlja pa lahko vse posle, ki jih opravlja matična družba, vendar na krajevno ločenem območju. Podružnica je od matične družbe povsem kapitalsko odvisna, kar pomeni, da slednja odgovarja za vse obveznosti, ki nastanejo pri poslovanju podružnice, poleg tega pa za njeno ustanovitev ni potreben ustanovitveni (osnovni) kapital. Ker podružnica ne more obstajati samostojno, pomeni prenehanje matične družbe tudi prenehanje podružnice.

Podružnica ali poslovna enota?

Za razliko od podružnice je poslovna enota (poslovalnica, dislocirana enota itd.) del matične družbe. Kot taka ne more samostojno opravljati poslov, lahko pa kot del matične družbe opravlja različno ali isto dejavnost. Kljub temu, da nima uradnega statusa, poslovnega imena in svojega zastopnika, jo je treba vpisati v poslovni register. Za pridobitev uradnega statusa poslovne enote, je potrebno sprejeti sklep o ustanovitvi podružnice.

Poslovalnica je lahko registrirana na istem ali na drugem poslovnem naslovu kot matična družba.

Kaj je pa hčerinska družba?

V svetu gospodarskega statusnega prava se pogosto uporabljata izraza – družba mati in družba hči. Gre za vrsto povezanih družb. Povezane družbe so pravno samostojne oblike družb, ki so med seboj različno kapitalsko ali pogodbeno povezane. Ključna prvina povezanih družb sta medsebojna odvisnost in skupno vodstvo. Pri tem navadno poznamo odločujočo (družbo mati) in odvisno (družba hči) družbo. Povedano enostavno: razmerje med družbo materjo in družbo hčerjo nastane, če prva ustanovi drugo družbo ali pa kupi kapitalski delež (ali delnice) druge, že obstoječe družbe. Hčerinska družba ima status samostojne pravne osebe, zato matična družba ni odgovorna za njene dolgove. Hčerinska družba lahko je z “matico” povezana zgolj kapitalsko in strateško, sicer pa lahko opravlja povsem drugo dejavnost kot družba mati. To tudi zmanjšuje odgovornost matične družbe (in njenega vodstva).

Razlike med podružnico in hčerinsko družbo – registracija podjetja

Razlika v samem postopku registracije podružnice ali hčerinske družbe je ta, da se podružnica lahko registrira le pri notarju in vpiše v sodni register. Hčerinska družba pa je kapitalska družba, kar pomeni, da se lahko registracija tega podjetja izvede tudi na VEM/SPOT točki. Za poslovalnico zadostuje, da je vpisana v poslovni register.

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.