Koliko funkcij mora obvladati en podjetnik? Imeti svoj posel je lahko najboljša poteza vašega življenja, kljub temu pa se morate zavedati, da ste, vsaj na začetku, kot podjetnik primorani obvladati več kot le svojo stroko in da ste iz tega vidika v nezavidljivem položaju.

Podjetnik v majhnem podjetju mora vsakodnevno nase prevzemati večino poslovnih funkcij, ki jih poznamo iz korporativnega sveta. V korporacijah so te funkcije porazdeljene med več ljudi, v majhnem podjetju pa jih mora opravljati le en človek ali pa si jih deli peščica ljudi.

Katere podjetniške funkcije obstajajo?

  • Finančna funkcija – vrste kapitala in posebnosti pri zagotavljanju različnih vrst financiranja.
  • Prodajna funkcija – kaj obsega prodajo in kaj trženje ter katere naloge morate opravljati znotraj ene in druge?
  • Proizvodno/storitvena funkcija – od povpraševanja do skladiščenja.
  • Nabavna funkcija – od opredelitve potreb in dogovarjanja do sklenitve pogodbe.
  • Informacijska funkcija z računovodstvom – spremljanje, proučevanje in prikaz stanja poslovanja podjetja ali podjetnika.
  • Kadrovska funkcija – izbira kandidatov, formalne obveznosti, upravljanje s človeškimi viri.

O posameznih funkcijah za podjetnike smo že pisali.

  • Prodaja je pogoj za uspeh podjetij, umetnost prodaje pa je to, da se znajo podjetja uspešno prilagajati spremembam in dinamiki trgu. Prodajna funkcija je tako ena izmed najpomembnejših poslovnih funkcij v podjetju, vsekakor pa ni edina in samostojna, saj so vse podjetniške funkcije med seboj močno povezane.
  • Kot proizvodno funkcijo v podjetju smatramo proces prisvajanja, pridobivanja, predelave in preoblikovanja predmetov v svoji naravni oziroma osnovni obliki. Proces opravlja človek. S to funkcijo pridemo do materialov, ki nam zagotavljajo (boljše) pogoje za zagotavljanje svojih in družbenih potreb.
  • Prilagajanje tržišču in veliki konkurenci ter nižanje stroškov postaja vedno večja umetnost poslovanja podjetja, mednje pa sodi tudi razmislek o tem, kako bo nabavna funkcija podjetja k uspehu podjetja prinesla čim več. Pri tem se mora podjetje osredotočati predvsem na na konkurenčne prednosti in zaradi omejenosti trga gledati tudi širše, vse več strokovnjakov s tega področja pa v nabavi vidi velik potencial prihrankov ter s tem nov vir dobička.
  • Kadrovnik v podjetju skrbi za izbor zaposlenih. Njegova naloga vključuje privabljanje in pridobivanje ter izbor novih kadrov, pa tudi ocenjevanje zaposlenih, plačevanje, nagrajevanje in druge oblike motiviranja. Uspešen kadrovnik mora razumeti trg in tržni vidik kadrovske dejavnosti, imeti pa mora raznolik nabor znanj – tako iz vodenja in kadrovskega managementa, kot tudi iz komuniciranja in prava.

Vodja marketinga, skrbnik ključnih strank, vodja nabave in skladišča ter največkrat še tajnica in čistilka hkrati? Na brezplačnem seminarju vam predstavimo, katere so poslovne funkcije ter kako vplivajo na poslovanje podjetnika in njegovega podjetja. Poznati jih mora vsak podjetnik, saj vsaka od njih od njega vsakodnevno, tedensko ali mesečno zahteva ukrepanje in odgovornost!

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.