Če bo oddaja stanovanj potekala daljše časovno obdobje (daljše od pet mesecev), je potrebno to dejavnost ustrezno registrirati. Poskrbeti boste morali torej za ustanovitev podjetja in za njegovo dejavnost izbrati oddajanje nepremičnin v turistični najem.

Fizične osebe, ki nameravajo turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje samo za kratko časovno obdobje, pa lahko to dejavnost opravljajo tudi kot registrirani sobodajalci. To so fizične osebe, če opravljajo dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudijo do 15 ležišč ter so vpisane v Poslovni register Slovenije.

Sobodajalci so poleg fizičnih oseb lahko tudi:

  • pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti,
  • samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti,
  • društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu.

Oddaja stanovanj – kdaj obračunavati DDV?

Sobodajalec, ki v zadnjem letu ni presegel ali ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 evrov obdavčljivega prometa, se načeloma ni dolžan identificirati za namene DDV. Ko pa ta prag preseže, mora od opravljenih storitev obračunavati DDV.

A pozor, če bo oddaja stanovanj pri vas potekala na portalih, kot sta Airbnb ali Booking. V tem primeru gre tudi za oglaševanje prostih kapacitet v turistične namene. Ker ti portali nimajo sedeža v Sloveniji, so sobodajalci dolžni od prejete storitve nudenja oglasnega prostora plačati DDV v Sloveniji po splošni 22-odstotni stopnji.

Oddaja stanovanj in sob je sicer obdavčena kot dohodek iz dejavnosti. Davčna osnova – razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki – se lahko ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov. V tem primeru se dohodek iz dejavnosti všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine, pri čemer se davčna obveznost odmeri po progresivni lestvici z upoštevanjem davčnih olajšav.

V osmih dneh po vpisu v poslovni register pa ima sobodajalec možnost, da FURS-u priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 80 odstotkov predvidenih prihodkov. V tem primeru se dohodek iz dejavnosti ne všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

Najpogostejše kršitve

Oddaja stanovanj in nepremičnin nasploh je sicer letos pod drobnogledom inšpektorjev FURS, ki za opravljanje te dejavnosti na črno predpisuje visoke kazni. Takšne dejavnost prav tako ni dovoljeno oglaševati ali ponujati v medijih in na spletnih portalih, kot je airbnb. Pri tem gre za nedovoljeno oglaševanje.

Kot najpogostejše kršitve na Fursu ugotavljajo, da sobodajalci ne vložijo davčne napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem oziroma dohodka ne napovejo v pravilni višini. Izpostavljajo tudi nepravilnosti glede izdajanja računov, dela na črno in nedovoljenega oglaševanja.

Vir: data.si

Continue Reading

Get a personal consultation.

Call us today at (555) 802-1234

Request a Quote

Aliquam dictum amet blandit efficitur.